Verbond luidt noodklok over klimaatschade

0

Verzekeraars maken zich ernstige zorgen over de toekomstige verwachte klimaatschade door een stijgende zeespiegel, toename van droogte en meer extreme buien. Deze weersextremen vormen volgens het vandaag verschenen Klimaatsignaal ’21 van het KNMI de grootste klimaatrisico’s voor Nederland. Het Verbond pleit voor een krachtig klimaatbeleid, zowel nationaal als internationaal.

Verzekeraars maken zich al langer zorgen over de gevolgen van klimaatverandering en zien in de afgelopen jaren de schadelast door extreem weer toenemen. Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond stelt dat klimaatschades, zoals door de overstromingen in Limburg afgelopen zomer, vaker en forser gaan voorkomen: “Alleen het beperken van schade is niet genoeg, wij roepen de overheid op tot stevige maatregelen en gaan hierover graag het gesprek aan. Verzekeren kan niet de enige oplossing zijn.”

Klimaatbeleid

Bedrijven, overheden en investeerders staan gezamenlijk voor de opgave om klimaatverandering af te remmen door ervoor te zorgen dat alle activiteiten duurzaam en toekomstbestendig zijn. Weurding: “Een krachtig en voorspelbaar klimaatbeleid hoort daarbij zodat iedereen tijdig weet waar hij of zij aan toe is. Net als het maken van (pijnlijke) politieke keuzes zoals bijvoorbeeld het uitsluiten van bepaalde gebieden (uiterwaarden) voor bebouwing. Maar denk ook aan een goed geregeld compensatieproces bij schade door overstroming. Het Verbond zet graag samen met de overheid de juiste stappen voor een optimaal werkend compensatiesysteem.”

Samenwerking om schade te beperken

In februari maakte het Verbond bekend de krachten te bundelen met het KNMI om klimaatschade tegen te gaan. Weurding: “Door de weersdata van het KNMI te combineren met de landelijke risico- en schadecijfers en het netwerk van verzekeraars, kan Nederland zich beter voorbereiden op de veranderende weersextremen. Met het Instituut voor Milieuvraagstukken onderzoeken we oplossingsrichtingen voor de financiële sector. Het Verbond werkt ook samen met de Universiteit Wageningen (WUR) om de impact van klimaatverandering te laten zien in de (in ontwikkeling zijnde) Klimaat Impact Monitor.”

Actieplannen

Weurding: “Via het klimaatcommitment van de financiële sector spannen verzekeraars zich in met een gezamenlijk belegd vermogen van ruim 400 miljard euro om klimaatverandering tegen te gaan. In het afgelopen jaar hebben de meeste instellingen de CO2-footprint van hun beleggingen in kaart gebracht In 2022 komen verzekeraars met concrete actieplannen om de CO2-impact van hun beleggingen te verminderen om daarmee het Nederlandse klimaatakkoord aan te jagen. Daarnaast nemen verschillende verzekeraars, waaronder Achmea, Aegon, Athora, ASR en NN deel aan het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF). Daarnaast heeft NN Group in het IIGCC Paris Aligned Investments initiative (PAII) samen met andere institutionele beleggers gewerkt aan het ontwikkelen van het ‘Net Zero Investment Framework’. Dit framework, officieel gelanceerd in maart 2021, bevat richtlijnen voor het afstemmen van beleggingsportefeuilles op klimaatdoelstellingen.”

Concrete initiatieven

“Verzekeraars spannen zich in om klimaatschade tegen te gaan. Concrete voorbeelden daarvan zijn het kosteloos saneren van asbestdaken en die voorzien van zonnepanelen, het uitrusten van eengezinshuurwoningen en appartementsgebouwen met zonnepanelen, de aanleg van groene daken en het aanbieden van een verduurzamingshypotheek. Een ander initiatief is het aanbieden van producten en diensten om de woning energie-efficiënt te maken.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.