Veel minder pensioenkortingen dan aanvankelijke gedacht

0

Het Economisch Bureau van ABN Amro gaat er in zijn maandelijkse Pensioenmonitor vanuit dat er volgend slechts twee pensioenfondsen zijn die een pensioenkorting hoeven door te voeren. “Van de 600.000 deelnemers waarbij extra gekort zou moeten worden (schatting Koolmees) of ruim 700.000 (schattingen oppositie) blijven er feitelijk 0 over”, schrijft econoom Piet Rietman.

“Sinds 19 november is 90% een heel relevant percentage in de pensioensector”, aldus Rietman. “In de op die dag gepubliceerde brief van minister Koolmees werd een jaar rust beoogd voor uitwerking van het pensioenakkoord. Dit hield in dat de minister vrijstelling kan verlenen voor twee type kortingen. Deze vrijstelling wordt echter alleen verleend aan pensioenfondsen die op 31 december een actuele dekkingsgraad van boven de 90% hebben. Waar op het dieptepunt in augustus de dekkingsgraden van tientallen fondsen onder de 90% zat of daar nét boven, is inmiddels de situatie veranderd. Dit komt door betere beleggingsresultaten en met name door aantrekkende rente op staatsobligaties, waar pensioenfondsen relatief veel van bezitten. Zo stegen de dekkingsgraden de laatste maanden flink en kwamen die van grote fondsen als ABP en PFZW ruim boven de 90% uit. Er zijn slechts twee fondsen waar de actuele dekkingsgraad naar verwachting onder de 90% blijft. Dit zijn fondsen waar de actuele dekkingsgraad op 31 december 2018 ook al te laag was. De verlaagde vrijstellingsgrens maakt voor hen geen verschil.”

Rente trekt aan

De rente trekt al aan sinds augustus en er is geen reden om aan te nemen dat dit in de laatste dagen van het jaar fundamenteel anders zal zijn. Zonder uitzonderlijke schokken op de financiële markten is het te verwachten dat fondsen die eind november boven de 90% zitten, dit op 31 december ook zullen zitten. Het enige wat nu nog roet in het eten zou kunnen gooien bij een enkel fonds, zijn uitzonderlijk slechte beleggingsresultaten, veroorzaakt door een ongebruikelijke asset allocatie en te weinig of te complexe diversificatie binnen beleggingscategorieën, vindt ABN Amro.

Premiestijging

Rietman: “In de Pensioenmonitor November schreven we dat het jaar uitstel van Koolmees te laat bekend gemaakt werd om nog van invloed te zijn de premiebeslissing voor 2020. Grote fondsen zoals ABP en PFZW hebben inmiddels uitspraken gedaan die dit bevestigen. Ook voorspelden we een lichte premiestijging in 2020 en een forse stijging in 2021. Bij veel grote fondsen blokkeerden de sociale partners echter een premiestijging in 2020. Maar kijken we ook naar kleine en middelgrote fondsen dan lijkt de premie gemiddeld genomen toch licht te gaan stijgen in 2020: 0,2 procentpunt. We verwachten dat dit gevolgd wordt door 4,1 procentpunt in 2021. In de jaren erna zal het premieplafond, waarvan de hoogte nog moet worden vastgesteld, een dempend effect hebben op de premiestijging. Een vast plafond van 32% of een flexibel plafond dat gemiddeld rond de 32% ligt is het meest voor de hand liggend.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.