Van Duin opvolger Verbondsvoorzitter Knibbe

0

Willem van Duin (foto), bestuursvoorzitter van Achmea, is vandaag op de ALV voor de komende twee jaar verkozen tot de nieuwe voorzitter van het Verbond van Verzekeraars. De benoeming werd op de vorige ALV, eind vorig jaar, al aangekondigd. Hij neemt de hamer over van David Knibbe.

In zijn openingswoord blikte Knibbe (CEO Nationale-Nederlanden), die de afgelopen tweeënhalf jaar voorzitter van de brancheorganisatie was, kort terug op zijn periode als voorzitter, waarin de verkiezingen en het huidige overleg tussen de sociale partners over de arbeidsmarkt en pensioenen een dominante rol speelden. “Ik zie dat we er goed in geslaagd zijn om een meer maatschappelijk profiel neer te zetten als sector. Denk aan thema’s zoals klimaat en pensioen, maar ook als het gaat om de aanpak van fraude, cyberveiligheid en gezamenlijke initiatieven op het gebied van verkeersveiligheid, zoals de aanpak van afleiding in het verkeer en het in kaart brengen van ongevallen. Met onze Risicomonitor Verkeer kunnen verkeersveiligheidsorganisaties hun voordeel doen. Een ander mooi recent voorbeeld is de lancering van het predictiemodel voor ex-borstkankerpatiënten in samenwerking met patiëntenverenigingen en het Integraal Kankercentrum Nederland.”

Nieuw Gedragscode

In de ALV hebben de leden van het Verbond ingestemd met de nieuwe Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars, waarmee de oude Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen komt te vervallen. De nieuwe code – bindende zelfregulering – is nodig nu de (Europese) Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) sinds eind mei van kracht is. De code geeft uitleg over hoe verzekeraars zich aan de Avg moeten houden en is tegelijkertijd voor consumenten een hulpmiddel om te begrijpen wat verzekeraars doen en mogen met hun gegevens.

Het Verbond heeft de code nog niet voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor goedkeuring. De reden is dat nog onduidelijk is welke eisen nationale privacy toezichthouders, en dus ook de AP, gaan stellen aan dergelijke codes. Vanuit Europa komt daar dit najaar waarschijnlijk nadere duiding over.

Omgaan met risico’s

De Verbondsleden hebben verder ingestemd met een aanpassing van de kernwaarden in de Gedragscode Verzekeraars. De kernwaarden ‘maatschappelijk betrokken’ en ‘mogelijk maken’ blijven onderdeel uitmaken van de gedragscode, de kernwaarde ‘omgaan met risico’s’ gaat ‘zekerheid bieden’ vervangen. De leden van het Verbond vinden dat ‘omgaan met risico’s’ beter omschrijft wat verzekeraars doen, namelijk klanten helpen om te gaan met risico’s in een veranderende wereld waarin de onzekerheid toeneemt. Dat gaat verder dan verzekeren alleen: verzekeraars steken ook energie in (schade)preventie en daar past de kernwaarde ‘omgaan met risico’ beter bij.

Code Rendement en Risico afgeschaft

De gedragsregels die de sector zichzelf heeft opgelegd als het gaat om de precontractuele fase bij beleggingsverzekeringen en traditionele levensverzekeringen met winstdeling zijn de afgelopen jaren stapsgewijs verankerd in (Europese) wetgeving. Daarom biedt de Code Rendement en Risico sinds 1 januari 2018 in feite geen toegevoegde waarde meer voor consumenten. In de ALV hebben de leden van het Verbond daarom ingestemd met het schrappen van de Code Rendement en Risico.

Andere zelfreguleringsafspraken rondom beleggingsverzekeringen en traditionele levensverzekeringen, zoals vastgelegd in de Informatiemodellen beleggingsverzekeringen en Transparantie voor traditionele levensverzekeringen, zijn geactualiseerd.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.