Vaker consumptieve lening voor verbouwing

0

Steeds meer aanbieders van consumptief krediet spelen in op de groeiende vraag naar financieringen voor een verbouwing. Volgens het Special Item Consumptief Krediet 2019 van MoneyView richt bijna de helft zich direct of indirect met haar proposities op de eigen woning of daaraan gerelateerde zaken.

Vorig jaar stelde MoneyView al vast dat vanwege de strengere leennormen voor hypotheken, persoonlijke leningen steeds belangrijker worden bij het financieren van een verbouwing. Dat beeld zien de onderzoekers nu ook duidelijk terug in de kredietmarkt.

Het is MoneyView wel opgevallen dat de relatieve daling van de rentetarieven bij consumptief krediet (DK en PL) de laatste vijf jaar nogal is achtergebleven bij die van de andere producten. “De huidige 5-jaars NHG hypotheekrente is, vergeleken met 1 januari 2014, ruim 50% gedaald tot 1,58%, terwijl in dezelfde periode de rente voor een PL met een looptijd van 5 jaar ‘slechts’ zo’n 20% is gedaald. Eenzelfde beeld is zichtbaar als de rentedaling bij DK wordt vergeleken met hypotheken (variabel tarief NHG).” Daarbij moet opgemerkt worden dat de verschillen in de absolute daling in de onderzochte periode veel minder ver uiteen liggen.

Kritiek op vergelijkbaarheid

In het Special Item wordt tevens kritiek geuit. Leningen op basis van risk based pricing zouden nauwelijks op prijs met elkaar te vergelijken zijn. MoneyView: “Bij ongeveer de helft van alle persoonlijke leningen en doorlopende kredieten wordt het te betalen rentetarief pas duidelijk als de consument een offerte heeft aangevraagd. De rente wordt vastgesteld op basis van het geschatte risicoprofiel van de aanvrager. Factoren als leeftijd, inkomen, burgerlijke staat, woonsituatie en BKR-verleden spelen hierbij een rol. Maar welke precies en wat de gevolgen zijn voor het rentetarief is op voorhand vaak niet duidelijk. Daardoor zijn deze producten nauwelijks op prijs met elkaar te vergelijken.”

MoneyView heeft tegelijkertijd ook oog voor de positie van kredietverstrekkers op dat vlak. “Die moet aangeven in welke risicoklasse een consument terecht komt en welk tarief hij dus daadwerkelijk zal moeten betalen. Voorafgaand aan het sluiten van een kredietovereenkomst is veel van deze informatie voor klanten onduidelijk. Veel financiële producten zijn tegenwoordig relatief snel en eenvoudig op prijzen en kosten met elkaar te vergelijken. Bij consumptief krediet is op dat vlak nog veel transparantiewinst te behalen.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.