Uitgangspunten en richtlijnen prolongatie 2022

0

De VNAB, Adfiz en het Verbond van Verzekeraars hebben opnieuw uitgangspunten en begeleidende richtlijnen opgesteld voor het prolongatieproces 2022. Daarmee hopen zij onder andere het operationele proces tussen verzekeraars en makelaars verbeteren.

Het is de tweede keer dat deze organisaties de handen ineenslaan om de klanttevredenheid verder te verbeteren, de verzekerbaarheid te stimuleren en het operationele proces tussen verzekeraars en makelaars te verbeteren waardoor ook de druk op de organisaties en haar mensen beter beheersbaar is.

“De uitgangspunten en richtlijnen zijn nadrukkelijk gericht op de het gezamenlijke proces en niet op de inhoud van de afspraken tussen marktpartijen. De realiteit is veelal ingewikkelder dan op papier te omschrijven valt, maar laten we streven om verrassingen zoveel mogelijk te vermijden. Risico’s verzekerbaar maken en houden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van verzekeraar, makelaar en klant. De uitgangspunten dragen bij aan het tijdiger afsluiten van de te prolongeren polissen waardoor marktpartijen sneller zekerheid hebben en polissen kunnen worden opgemaakt”, schrijft de VNAB – de brancheorganisatie voor de zakelijke verzekeringsmarkt – in een toelichting.

Voorbereiding prolongatie 2022

Een korte samenvatting van de belangrijkste uitgangspunten en richtlijnen die zijn opgesteld:

  • Communicatie: tijdigheid en een duidelijke planning om wederzijdse verwachtingen te managen. Een rode draad hierin is dat in het tweede en derde kwartaal al overleg is tussen makelaars en verzekeraars om op hoofdlijnen elkaar te informeren.
  • Prolongatievoorstel: uiterlijk in september volgen concrete voorstellen. Daar waar dit niet kan, bijvoorbeeld in afwachting van risico-informatie van de klant of afstemming met herverzekeraars, wordt dit zo snel mogelijk duidelijk gecommuniceerd. Geef als verzekeraar duidelijk aan in welke segmenten polissen niet worden opgezegd en aangepast.
  • Risico-informatie/preventiemaatregelen: beschikbaarheid van de juiste risico-informatie is belangrijk voor een soepel prolongatieproces. Makelaars hebben de verantwoordelijkheid om deze informatie tijdig te verzamelen. Verzekeraars geven tijdig duidelijkheid over de benodigde informatie. De haalbaarheid voor een klant voor wat betreft tijdsbestek en praktische mogelijkheden moet worden meegenomen.
  • Operationeel proces: polissen die zijn opgezegd door de verzekeraar en die zijn onderhandeld met makelaar en klant, worden door de makelaar kort nadat overeenstemming is bereikt, teruggekoppeld aan de verzekeraar voor spoedige verwerking in e-ABS. Mede ter voorkoming van een veelheid aan openstaande dossiers in december die het totaaloverzicht vertroebelen.
  • Beschikbaarheid/bereikbaarheid: om te voldoen aan de primaire doelstellingen van het opzetten van deze uitgangspunten, is het belangrijk dat makelaars en verzekeraars volop in gesprek blijven over de laatste risico’s die moeten worden gedekt.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.