Uitbreiding diplomaplicht pensioenadvies

0

Het adviseren over een algemeen pensioenfonds of het vrijwillig aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds moet wat minister Dijsselbloem betreft onder de reikwijdte van de vakbekwaamheidseisen en daarmee onder de diplomaplicht wordt gebracht.

Met dit besluit neemt de minister het advies over dat hij kreeg tijdens gesprekken met het Verbond van Verzekeraars, Adfiz, de Pensioenfederatie, SZW en de AFM. De uitbreiding van de diplomaplicht zal worden meegenomen in het Wijzigingsbesluit financiële markten 2017 dat deze zomer zal worden geconsulteerd. Het voornemen is om de wijziging op 1 juli 2017 in werking te laten treden. Dat schrijft Dijsselbloem in een brief aan de Tweede Kamer. De diplomaplicht wordt niet uitgebreid tot situaties waarin de werkgever verplicht is zich aan te sluiten bij een (bedrijfstak)pensioenfonds.

Dijsselbloem: “Een adviseur dient op grond van de Wet op het financieel toezicht te beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden om alle verschillende pensioenproducten met elkaar te kunnen vergelijken en te komen tot een passend advies. Behalve voor de pensioenverzekering of een premiepensioenvordering die nu al onder de diplomaplicht vallen, geldt dat straks ook voor het advies over een algemeen pensioenfonds of het vrijwillig aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds.”

Analyse vakbekwaamheidsbouwwerk in 2017

Dijsselbloem vindt het niet wenselijk om mogelijke aanpassingen aan het vakbekwaamheidsbouwwerk door te voeren gedurende de overgangsperiode, die loopt tot 1 januari 2017. “Ik heb daarom het CDFD gevraagd om na het aflopen van de overgangstermijn te beginnen met een analyse van het vakbekwaamheidsbouwwerk. In deze analyse zal het CDFD de ontwikkelingen op de financiële markten alsmede de (ontvangen) verzoeken van marktpartijen betrekken en voorstellen doen voor aanpassing van het bouwwerk. De analyse zal antwoord geven op de vraag in hoeverre de modulaire opbouw van het bouwwerk en de beroepskwalificaties voldoende aansluiten op de praktijk.”

Mocht uit deze analyse naar voren komen dat veranderingen aan het bouwwerk gewenst zijn dan kunnen deze op zijn vroegst per 1 april 2019 (na het einde van de eerste reguliere permanente educatie (PE)-cyclus) worden doorgevoerd.

Definitief geen volmachtmodule

In de brief geeft de minister tot slot nog aan dat er geen volmachtmodule aan het vakbekwaamheidsbouwwerk wordt toegevoegd. Daarmee volgt hij het advies van het CDFD. Dijsselbloem: “Het vakbekwaamheidsbouwwerk is bedoeld als bescherming van de consument. Een gevolmachtigd agent adviseert de consument niet en heeft zelf geen klantcontact. Het klantcontact verloopt via het bemiddelingsbedrijf waar de gevolmachtigd agent mee samenwerkt. Als dat bemiddelingsbedrijf wel adviseert, dan gelden de vakbekwaamheidseisen inclusief de diplomaplicht. Een wettelijk Wft-diploma (volmachtmodule) introduceren past daarom niet bij de doelstelling van het vakbekwaamheidsbouwwerk.”

Daarnaast zou deze optie volgens de minister relatief te duur worden vanwege het beperkte aantal potentiële kandidaten. Tevens zou het door de beperkte inhoudelijke expertise bij het CDFD, zeker op de korte termijn, lastig uitvoerbaar zijn.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.