Tuchtcollege NRVT legt desktoptaxateur maatregel op

0

Deze week heeft het tuchtcollege van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) uitspraak gedaan in een ingediende klachtzaak tegen een desktoptaxatie. Het tuchtcollege verklaart de klacht gegrond en legt de desktoptaxateur als maatregel een waarschuwing op.

Klager wil in mei 2022 zijn hypotheek aanpassen en laat hiervoor een desktoptaxatie uitvoeren van zijn woning. Die komt uit op een waarde van 500.000 euro. Klager – die zelf ook taxateur is – laat vervolgens een andere taxateur een fysieke taxatie uitvoeren. Dat (gevalideerde) taxatierapport komt uit op een marktwaarde van 630.000 euro. Daarop dient hij een klacht in en voert daarbij onder andere aan dat de modelwaarde van de desktoptaxatie – die de taxateur heeft goedgekeurd – niet realistisch is, mede gelet op de waarde die blijkt uit het latere fysieke taxatierapport.

Daarnaast wijst klager erop dat het bedrijf van desktoptaxateur op meer dan 80 kilometer ligt van de woning. De desktoptaxateur vindt dat zijn plaatselijke kennis is aangetoond doordat het model uitgaat van plaatselijke woningmarktinformatie.

Hij werkt als franchisenemer met de desktoptaxatie en dacht zijn werk naar eer en geweten goed uit te voeren, conform de regelgeving van NRVT waarbinnen het comply or explain-principe geldt. Hij denkt dan ook dat de klagende taxateur tegenstander is van dit soort taxaties.

Verweer

Hij stelt in zijn verweer dat het Tuchtcollege niet oordeelt over de waarde en licht toe dat de desktoptaxatie 25 referenties genereert, waarvan hij als taxateur er 6 ziet. Daaruit selecteert hij de beste 3. Hij vindt de waardering plausibel.

De kern van de klacht is dat de opgevoerde referenties de vastgestelde waarde niet onderbouwen. Het tuchtcollege beperkt zich daartoe in de uitspraak. Het tuchtcollege toetst aan de hand van de regelgeving van NRVT – waarin de Bureauwaardering is opgenomen – of de taxateur bij zijn handelen in strijd hiermee heeft gehandeld en, zo ja, in hoeverre dat als tuchtrechtelijk verwijtbaar dient te worden aangemerkt.

Uitspraak

De drie eerdergenoemde referenties die in het taxatierapport zijn opgenomen, worden volgens het tuchtcollege door verweerder slechts genoemd en niet geanalyseerd. Een register taxateur dient volgens NRVT een analyse te maken van de overeenkomsten en verschillen van de referenties ten opzichte van het te taxeren object, en dient een relatie te leggen tussen de waarde van de referenties en de waardering van het te taxeren object. In dit geval heeft verweerder gekozen voor drie referenties met een gecorrigeerde waarde van € 587.000, € 565.000 en € 550.000. Hoe verweerder uitgaande van deze waarden gekomen is tot de waardering van € 500.000 voor de woning van klager, wordt niet nader toegelicht.

Rapport niet inzichtelijk en navolgbaar

Zonder die analyse is de waardering volgens het tuchtcollege onvoldoende onderbouwd en is het rapport niet inzichtelijk en navolgbaar. Het stelt vast dat de desktoptaxateur hiermee het fundamentele beginsel van zorgvuldigheid en transparantie heeft geschonden, zoals vastgelegd in artikel 12 van het Reglement Gedrags- en Beroepsregels. Het tuchtcollege oordeelt de klacht gegrond, maar legt vanwege verzachtende omstandigheden als maatregel een waarschuwing op.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.