TPRA: ‘Vlakke staffel DC-regelingen ondermaats’

0

Het recente pensioenakkoord lijkt het Nederlandse pensioenstelsel de kant van de beschikbare premieregelingen, oftewel DC-regelingen, op te duwen. Bestaande DC-premieregelingen scoren matig op de ranglijst die The Pension Rating Agency (TPRA) voor het derde jaar op rij uitbrengt, met de regeling van Vopak als uitzondering.

Vooral de DC-regelingen met een vlakke staffel die een gelijke premiehoogte kennen voor alle leeftijdsgroepen, net als alle beoogde toekomstige DC-regelingen, bungelen onderaan de lijst van 213 pensioenregelingen. Volgens de onderzoekers zijn DC-regelingen nog lang niet de standaard als gekeken wordt naar Nederlandse pensioenfondsen. Deze voeren voornamelijk middelloonregelingen uit. “Maar de 19 DC-regelingen die wij in 2019 hebben beoordeeld scoren gemiddeld 2 van de 5 diamanten en hebben in de uitgebreide ranglijst met 213 regelingen een gemiddelde rang van 158. De 2 bestaande vlakke staffel regelingen krijgen allebei slechts 1 diamant toegekend.”

Vooruitzichten

Onafhankelijk onderzoekbureau TPRA scoort deze regelingen op hoogte van de pensioenaanspraken of kapitaalopbouw, de vooruitzichten op de waardevastheid of waardevermeerdering daarvan, de robuustheid van de financiering, het partnerpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen en de opties die een regeling de deelnemers biedt.

Onvoldoende

TPRA: “Rendementsvooruitzichten compenseren die zwakte onvoldoende, vooral bij vlakke staffelregelingen waarbij de premie niet stijgt naarmate de deelnemer ouder wordt. Belastingtechnisch is de premie-inleg voor jonge deelnemers, wiens pensioenkapitaal het langst kan renderen, momenteel zeer beperkt maar binnen vlakke staffels de facto de standaard. Een keuze voor dit type regeling is dus een keuze voor een karig pensioen, vooral voor oudere werknemers. De fiscale ruimte voor leeftijdsonafhankelijke premies zal naar verwachting toenemen wanneer het nieuwe stelsel doorgevoerd wordt. De vraag is of de ingelegde premies en daarmee de pensioenkapitalen bij de uitzendkrachtfondsen Flexsecurity en Personeelsdiensten dan ook omhoog gaan. Dat wordt een bepalende factor bij de toekomstige ratings van deze regelingen.”

Eindloonregeling

Eindloonregelingen blijven doorgaans het meest gunstig voor de werknemer, blijkt ook uit de TPRA Rating. “Middelloonregelingen bevinden zich in het gehele kwaliteitsspectrum van goed naar mager. De regelingen die het beste presteren garanderen de werknemer een hoge jaarlijkse opbouw, hebben het partnerpensioen goed geregeld en bieden goede indexatieperspectieven dankzij een combinatie van een hoge dekkingsgraad, hoge indexatiedoelstelling en een op rendement gericht beleggingsbeleid. Regelingen als die van KLM, Avebe, Vopak, HAL, Roba, Rabobank en pastoraal medewerkers (Bisdommen) voldoen hieraan.” TPRA kwalificeert deze regelingen daarom met 5 diamanten als de best scorende regelingen van Nederland.

Indexering

Een van de meest bepalende factoren voor een goed pensioen is de mate waarin het geïndexeerd wordt. “Ruim 40% van de Nederlandse pensioenfondsen verkeerde begin dit jaar niet in de positie om te indexeren en ruim 50% kan dit slechts ten dele. Pensioenreus ABP en enkele andere fondsen hebben op papier een prachtige regeling, maar een lage dekkingsgraad. De waardevastheid van de pensioentoezeggingen is daardoor zeer onzeker, wat deze regelingen weghoudt uit de top van de ranglijst”, aldus de onderzoekers.

Grote verschillen

TPRA benadrukt het belang van het inzicht in de kwaliteit van de regelingen. “De verschillen tussen pensioenfondsen zijn groot en de hoogte van het te verwachten pensioen daarmee ook. De ratings verkleinen deze verschillen niet, maar leveren wel het noodzakelijke inzicht in de kwaliteit van ieders pensioen. Werknemers én werkgevers kunnen hierdoor eerder en gemakkelijker mogelijke zwaktes onderkennen in hun pensioenregeling.”

Vijf diamanten

De volgende tien regelingen behalen de maximale score van 5 diamanten (op alfabetische volgorde): Avebe, Bisdommen (pastoraal medewerkers), HAL, KLM Algemeen, KLM Cabinepersoneel (eindloon), KLM Vliegend Personeel, Pepsico (Duyvis), Rabobank, Roba (eindloon) en Vopak.

Eén diamant

Daar waar er pensioenregelingen zijn met 5 diamanten, zijn er ook regelingen met 1 diamant. Dat zijn de volgende tien regelingen (op alfabetische volgorde): Bisdommen (huishoudelijk), Flexsecurity (basispensioen), Fysiotherapeuten (loondienst), Fysiotherapeuten (zelfstandigen), Huisartsen (dienstverband), Huisartsen (vrijgevestigd), Personeelsdiensten (basispensioen).  PGB (zeevisserij walpersoneel), Rijn- en Binnenvaart en Verloskundigen.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.