‘Toekomst schadeverzekeraars zorgwekkend’

0

Verzekeraars passen hun verdienmodellen aan, maar moeten nog meer stappen zetten vanwege de veranderende marktomstandigheden. Voor schadeverzekeraars is het beeld zelfs zorgwekkend.

Dat zijn de hoofdconclusies uit het DNB-onderzoek ‘Aanpassing verdienmodellen’ van 2016. In dit onderzoek is gekeken naar de voortgang die verzekeraars hebben gemaakt ten opzichte van 2014. Toen deed DNB onderzoek naar de toekomstbestendigheid van bedrijfsmodellen. In het nieuwe onderzoek bij een negental verzekeraars heeft de toezichthouder gekeken naar de voortgang die verzekeraars maken in de aanpassing van hun verdienmodel, de concreetheid van hun plannen en de mate waarin zij realistische toekomstverwachtingen hanteren.

Niet altijd zichtbaar

DNB vindt het belangrijk dat verzekeraars zich goed voorbereiden op de toekomst en hun verdienmodel zo aanpassen dat zij kunnen blijven voldoen aan hun verplichtingen. De toezichthouder signaleert dat verzekeraars deze stappen maken en gaf dat eerder aan in het rapport ‘Visie op de toekomst van de Nederlandse verzekeringssector’. Zo heeft het merendeel van de verzekeraars plannen gemaakt om hun verdienmodellen toekomstbestendig te maken. Maar de effecten daarvan in termen van premies, resultaten en kosten zijn nog niet bij alle verdienpijlers zichtbaar.

Schadeverzekeraars

Voor schadeverzekeraars (exclusief inkomen) is het beeld zorgwekkend. DNB: “Hun prestaties vallen tegen, ondanks de strategische keuzes die zij hebben gemaakt. De premievolumes zijn sterker gedaald dan de kosten. Mede daardoor is het operationele resultaat nagenoeg verdampt. Ook de overall combined ratio is verslechterd in de afgelopen drie jaar. Het is daarom eens te meer belangrijk dat schadeverzekeraars realistisch zijn in hun toekomstverwachtingen en dat zij in hun veranderstrategie bewuste stappen zetten op het gebied van bijvoorbeeld pricing, de sanering van verlieslatende portefeuilles en de schaalbaarheid van de kosten.”

Niet realistisch

“Maar de verwachtingen zijn niet altijd even realistisch”, schrijven de onderzoekers. “Zo verwachten verzekeraars in de komende jaren een sterk herstel van de schademarkt, ondanks de eerdere tegenvallers en de opkomst van nieuwe technologieën die de vraag naar schadeproducten kunnen verkleinen. Tegelijkertijd bieden technologische innovaties ook weer nieuwe kansen voor schadeverzekeraars die hier tijdig op inspelen. Belangrijk is en blijft dat schadeverzekeraars continu inspelen op klantverwachtingen.”

De omstandigheden in de schademarkt vormen voor DNB een van de redenen om de schadeverzekeraars dit jaar te vragen een stresstest uit te voeren en het Product Approval and Review Process (PARP) -onderzoek te starten.

Levensverzekeraars

Bij levensverzekeraars is een verschuiving zichtbaar in de waardeketen. DNB: “Verzekeraars ontplooien steeds meer fee-based-activiteiten – bijvoorbeeld voor APF en vermogensbeheer – waarbij zij zich begeven op markten die tot nog toe gedomineerd werden door andere aanbieders. Belangrijk is dat verzekeraars de risico’s hiervan goed inschatten, de kosten variabel maken en een exit-scenario gereed hebben voor het geval ze met de nieuwe activiteiten niet de gewenste doelen bereiken.”

Daarnaast blijft de portefeuille individuele levensverzekeringen verder krimpen, maar minder snel dan DNB in 2014 had voorspeld. “Verzekeraars spelen daarop in door kosten te reduceren en verder te flexibiliseren, en door activiteiten te outsourcen of te automatiseren. Tot nu toe verloopt dit in lijn met de premieontwikkeling en zijn de resultaten positief. Het is van belang dat verzekeraars hieraan blijven werken als de portefeuille verder krimpt.”

Collectieve levenmarkt

Op de collectieve levenmarkt zijn de ontwikkelingen van premies en resultaat nagenoeg in lijn met de eerdere verwachtingen van verzekeraars uit 2014. “Veranderende omstandigheden blijven onzekere factoren voor deze markt. Denk aan veranderde wetgeving en nieuwe initiatieven als het APF. Het is dan ook van belang dat verzekeraars hier met verschillende strategische scenario’s rekening blijven houden”, aldus de toezichthouder.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.