TAF breidt GoedGezekerd AOV uit

0

TAF breidt de keuzemogelijkheden voor de GoedGezekerd AOV uit met de optie om alleen de eventuele uitkering te laten indexeren. Wordt een verzekerde onverhoopt arbeidsongeschikt, dan is het prettig als de uitkering haar waarde behoudt en meestijgt met de inflatie. Bij een keuze voor indexatie van alleen de uitkering, stijgt een eventuele uitkering jaarlijks met een vooraf gekozen percentage tussen 0,5% en 3%. De premie blijft gedurende de hele looptijd van de verzekering gelijk.

In de basis gaat de TAF GoedGezekerd AOV uit van het compenseren van de zakelijke lasten die een ondernemer heeft en ook betaald moeten worden als hij langdurig ziek wordt. De huur van zijn pand en energiekosten, de kosten van bedrijfswagen, telefonie en andere maandelijks terugkerende lasten worden betaald voor een periode die de ondernemer afspreekt met de verzekeraar. Dat kan voor een kortere periode zijn maar uiteindelijk ook tot zijn 65e. De ondernemer bepaalt hoeveel hij neer wil leggen voor zijn verzekering en hoe lang de periode moet zijn dat er mogelijk moet worden uitgekeerd. Hij heeft de regie zelf in handen en kan dat jaarlijks bijstellen afhankelijk van de situatie van zijn onderneming.

Jongeleen: “Ik ben er van overtuigd dat wij de sleutel hebben gevonden naar een moderne arbeidsongeschiktheidsverzekering die past bij de ondernemer van nu. Wij merken echter dat de traditionele partijen in de AOV markt moeite hebben met dit gedachtegoed. Waar het mis gaat? De productontwikkelaar in loondienst bij de verzekeringsmaatschappij gaat nog uit van het oude WAO-model dat zorgt voor een uitkering tot de pensioengerechtigde leeftijd. Net zoals hij dat zelf kreeg als hij langdurig ziek bleek te zijn. In de huidige maatschappij zijn de regels voor volksverzekeringen echter sterk gewijzigd. Iemand in loondienst die arbeidsongeschikt wordt, heeft tegenwoordig recht op een uitkering waarbij de hoogte en de duur van de loongerelateerde uitkering hetzelfde zijn als bij de Werkloosheidswet: 75% van zijn WIA-loon (het oude loon) in de eerste twee maanden en de maanden hierop volgend 70%; afhankelijk van het arbeidsverleden is de uitkeringsduur minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden (3 jaar en 2 maanden).”

Jongeleen vervolgt: “Alles is er op gericht om de zieke mens zo snel mogelijk weer aan het werk en zo nodig omgeschoold in een ander beroep te krijgen. Verzekeraars van traditionele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen hebben die slag niet gemaakt. Ondernemers worden gevangen in een oplossing die is verzonnen door iemand in loondienst en gebaseerd op oude wetgeving. Het is natuurlijk mooi dat er een financieel vangnet te creëren is dat je financieel vrij houdt tot je pensioen in geval je arbeidsongeschikt wordt. Maar het is buitenproportioneel duur en geen noodzaak voor een ondernemer maar een luxe. Zij betalen relatief hoge premies voor een product dat niet aansluit bij het gedachtegoed van ondernemerschap.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.

Reacties zijn gesloten voor dit bericht.