‘Stijging spaargeld is ongelijk verdeeld’

0

Gemiddeld hebben Nederlanders in de twaalf maanden na de eerste lockdown in maart 2020 veel meer gespaard dan in andere jaren. Uit onderzoek van de Rabobank blijkt dat de hausse aan besparingen in Nederland bij een relatief beperkte groep terecht is gekomen. Hogere inkomens zagen hun spaargeld vaker toenemen. Bovendien is het aandeel Nederlanders dat niet of nauwelijks een buffer heeft net zo groot als vorig jaar zomer.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis is veel gespaard, blijkt uit cijfers van DNB. Tussen maart vorig jaar en februari van dit jaar stalden huishoudens bijna 46 miljard euro bij banken, ruim 2,5 keer zoveel als het jaar daarvoor. Maar uit een enquête onder ruim 1.500 Nederlanders blijkt dat niet iedereen zijn spaarsaldo zag groeien sinds de eerste lockdown: slechts 35% zegt dat het spaargeld binnen zijn huishouden in de voorbije twaalf maanden is toegenomen.

Groeiende spaarpotten

“Uit de enquête blijkt dat niet elke Nederlander het beeld van groeiende spaarpotten herkent: 22% zegt dat het spaargeld binnen zijn huishouden de afgelopen twaalf maanden juist is afgenomen”, schrijven economen van de bank. “Nog eens 36% van de Nederlanders zegt dat het spaargeld gelijk is gebleven. Bij 35% is het spaargeld de afgelopen twaalf maanden toegenomen. Verder betreft de toename vaak grotere bedragen dan de afname. Bij 16% die het spaargeld zag toenemen, ging het namelijk om een stijging van meer dan 10.000 euro. Onder Nederlanders die het spaargeld zagen afnamen, ging het bij 11% om een daling van meer dan 10.000 euro.”

Hogere inkomens

“Over het algemeen zien we dat mensen met een hoger inkomen hun spaargeld vaker zagen toenemen. Van de Nederlanders met een inkomen rond modaal, 36.500 tot 43.500 euro bruto per jaar, zag 40% het spaargeld stijgen. Onder Nederlanders die meer verdienen, is dat 56%. En van de degenen met een inkomen beneden modaal zegt 24% dat het spaargeld binnen zijn huishouden de afgelopen twaalf maanden is gestegen. De verschillen tussen hogere en lagere inkomens blijven bestaan, ook wanneer we rekening houden met een eventuele verandering van het inkomen in de voorbije twaalf maanden omdat dit – los van de hoogte van het inkomen – ook invloed heeft op het spaargeld.”

Minder uitgegeven

Een veelgenoemde reden voor de stijging van het spaargeld sinds de pandemie is dat de uitgavenmet tientallen miljarden euro’s zijn gedaald. “Maar uit deze enquête lijkt ook dit niet voor iedereen te gelden: 70% van de respondenten geeft aan dat zijn totale huishouduitgaven aan producten en diensten de afgelopen twaalf maanden gelijk zijn gebleven of juist zijn gestegen. Maar 25% zegt dat zijn uitgaven zijn gedaald, en deze groep zegt vaker dat het spaargeld is toegenomen. Huishoudens met een inkomen rond of boven modaal geven vaker aan dat ze de afgelopen twaalf maanden in totaal minder hebben uitgegeven”, schrijft de bank.

Niet of nauwelijks een buffer

Hoewel bij meer mensen het spaargeld is toegenomen dan afgenomen, heeft nog steeds een groot deel van de zelfstandig wonende Nederlanders niet of nauwelijks een buffer. Zo geeft 11% van de respondenten aan géén spaargeld te hebben binnen het huishouden. Nog eens 14% zegt wel wat te hebben, maar minder dan 3.400 euro. Bij elkaar heeft 25% dus minder dan het minimumbedrag dat het Nibud adviseert om als reservepotje aan te houden (gebaseerd op een eenpersoonshuishouden met minimumloon en een huurwoning). “Dit is hetzelfde percentage als in juni/juli vorig jaar, toen we in een enquête onder ruim 2.000 Nederlanders ook vroegen naar onder meer de hoogte van hun spaargeld.”

30.000 euro

“Wel zien we dat zelfstandig wonende huishoudens met een inkomen boven modaal in april 2021 vaker meer dan 30.000 euro spaargeld hebben dan de respondenten die in de zomer van 2020 een bovenmodaal inkomen hadden. Zo gaf 29% in juni/juli van vorig jaar aan meer dan 30.000 euro spaargeld te hebben. In april van dit jaar gaf 36% aan meer dan 30.000 euro te hebben”, aldus de economen.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.