Starter komt ton te kort voor woning

0

Uit het Kwartaalbericht Woningmarkt van de Rabobank blijkt dat het voor starters op de woningmarkt momenteel in elke provincie van ons land lastig is om de gemiddelde verkoopprijs te betalen zonder naast de hypotheek eigen vermogen in te leggen.

De huizenprijsstijging in ons land zwakt verder af en zal volgens de Rabobank dit jaar uitkomen op 6,0% ten opzichte van 2018. In 2020 zet deze afvlakking naar verwachting door en zal sprake zijn van een stijging van 4,0%. Ondanks de huidige hoge huizenprijzen heeft de helft van de jongvolwassenen met een verhuiswens nog steeds een voorkeur voor kopen. Toch nam hun aandeel in de totale woningverkopen afgelopen kwartaal opnieuw af, vooral bij appartementen.

Rabobank

Zuid-Holland biedt beste kansen voor starters

De kansen van jongvolwassenen op een betaalbaar huis nemen af door het schaarse aanbod van huizen en de oplopende huur- en koopprijzen. Carola de Groot, huizenmarkteconoom van Rabobank: “Ze zijn te rijk voor een sociale huurwoning, maar te arm voor een huis in de vrije huursector. Van de huishoudens jonger dan 35 jaar met verhuisplannen gaf in 2018 46% aan het liefst voor een koophuis te willen gaan. De hoge koopprijzen lijken hen dus niet af te schrikken.” Er blijkt in alle provincies een groot verschil te zitten tussen de gemiddelde verkoopprijs en de gemiddelde maximale hypotheek die starters kunnen krijgen. Zo kunnen jongvolwassenen die in de provincie Utrecht willen kopen, gemiddeld net geen 225.000 euro lenen. Maar gemiddeld wordt een huis binnen die provincie voor ruim 260.000 euro verkocht. In Noord-Holland is de verdeling nog schever. Op basis van het gemiddelde inkomen kunnen starters slechts 58% van de gemiddelde verkoopprijs lenen, ondanks het relatief hoge inkomen in die regio. Het verst komen starters die in Zuid-Holland willen kopen. Door de relatief hoge inkomens maar de – vergeleken met de rest van de Randstad – bescheiden gemiddelde verkoopprijs ligt de gemiddelde leencapaciteit rond de 74%.

Rabobank

Vertrouwen in de woningmarkt neemt af

Het vertrouwen in de woningmarkt is voor het eerst in ruim vier jaar weer negatief. Ondanks een kleine opleving in het afgelopen kwartaal vindt nog maar twee op de tien Nederlanders het momenteel een (zeer) gunstige tijd om een huis te kopen. In het tweede kwartaal van 2016 gold dat nog voor zes op de tien Nederlanders.

Cijfers van makelaarsvereniging NVM geven aan dat er in sommige regio’s – waaronder Amsterdam – ook meer valt te kiezen en dat het aantal overbiedingen licht daalt. De Groot wijst erop dat de Nederlandse economie nog altijd groeit en de werkloosheid bijzonder laag is, net als de hypotheekrente. Rabobank verwacht daarom dat de prijzen dit jaar blijven stijgen, zij het minder hard dan in de afgelopen jaren. Deze prognose is sinds het laatste kwartaalbericht wel wat onzekerder geworden, daar er nu signalen zijn dat de prijsgroei mogelijk sneller afvlakt. Ook het aantal verkochte woningen daalt. Rabobank verwacht dit jaar transacties, zo’n 6% minder dan in 2018.

Lees hier het volledige Kwartaalbericht Woningmarkt van de Rabobank

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Avatar