SPAWW: ‘Verleng deelname voor 15 april’

0

De Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW) roept overige partijen op snel, uiterlijk voor 15 april, hun deelname te verlengen zodat hun werknemers niet tijdelijk onverzekerd rondlopen vanaf 1 oktober 2022. Inmiddels zijn 1,3 miljoen werknemers vanaf 1 oktober 2022 weer verzekerd van de reparatie WW/WGA via PAWW.

Met een PAWW-uitkering hebben mensen die werkloos of arbeidsongeschikt zijn langere tijd financiële armslag. Het gaat om een private regeling waaraan nu ruim 60.000 werkgevers meedoen. Ook nieuwe sectoren zijn voornemens aan deze regeling deel te nemen, waaronder de Groothandel voor Bloemen en Planten en de Uitzendkrachten.

Stichting van de Arbeid

De Stichting van de Arbeid riep in juli 2021 cao-partijen op om onderling het gesprek aan te gaan over de verlenging van de regeling. Vanaf 1 oktober 2022 is het moment dat de huidige PAWW-regeling afloopt. Aan die oproep is grotendeels voldaan. Dat geldt voor verzekerden via de SPAWW en voor verzekerde werknemers uit de sector Metaal en Techniek (zij zijn via een eigen stichting verzekerd en maken geen onderdeel uit van de genoemde 1,3 miljoen.).

Risico

Branches en werkgevers die nog niet verlengd hebben, maar dit wel willen doen worden opgeroepen dit alsnog snel te doen via de site van SPAWW. In het geval de verlenging niet op tijd wordt doorgegeven, lopen hum medewerkers het risico tijdelijk niet verzekerd te zijn. Zij kunnen dan geen gebruik maken van PAWW als zij in de periode na 1 oktober 2022 werkloos worden, tot de latere ingangsdatum van de nieuwe PAWW-regeling. Na 15 april kan een dekkingsloze periode al nauwelijks meer worden voorkomen. Dit omdat de afhandeling van de aanvragen – inclusief de zomervakantie – maximaal zes maanden in beslag neemt.

Reparatie versobering WW en WGA

Stichting PAWW is in 2016 opgericht om de verkorting van de WW en WGA te repareren (uitkeringen zijn toen verkort van 38 maanden naar maximaal twee jaar). SPAWW zorgt ervoor dat voormalige werknemers ook na afloop van de WW of loongerelateerde WGA nog maximaal 14 maanden een PAWW-uitkering krijgen. De uitvoeringsorganisatie werkt nauw samen met decentrale cao-partijen en werkgevers. Inmiddels bedient SPAWW 2,1 miljoen werknemers en circa 60.000 werkgevers.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.