Solidariteitsmonitor 2021: Spreiding premies varieert

0

De spreiding (premiedifferentiatie) tussen de premies van WA-verzekeringen voor motorvoertuigen, particuliere inboedelverzekeringen en de particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen (AVP) is ten opzichte van 2020 iets toegenomen.

Dat blijkt uit de Solidariteitsmonitor over 2021 van het Verbond van Verzekeraars. Bovendien neemt de betaalbaarheid van de WA-verzekeringen en de inboedelverzekering iets af. Algemeen directeur Richard Weurding (foto): “Bij opstal- en overlijdensrisicoverzekeringen zien we een tegenovergestelde beweging: daar is de spreiding juist iets afgenomen en is de betaalbaarheid verbeterd. Als we de spreiding van de premies van alle verzekeringen samen nemen, dan zien we het afgelopen jaar een lichte afname.”

Stijging ORV zet niet door

“Het is geruststellend dat de stijging (premiedifferentiatie) van vorig jaar voor ORV zich niet heeft doorgezet en zelfs omslaat in een daling”, vindt Weurding. “De resultaten geven geen eenduidig beeld dat de verzekerbaarheid van bepaalde mensen verslechtert, maar wel dat wij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten moeten houden. Het onderzoek meet premiedifferentiatie en niet de oorzaak daarvan. Dat kan gebruik van data zijn, maar bijvoorbeeld ook toenemende concurrentie. Mochten zich in de toekomst knelpunten voordoen, dan onderzoekt het Verbond de oorzaak daarvan. Verzekeraars benadrukken overigens dat premies op zich uiteen kunnen lopen en dat marktwerking belangrijk en goed is.”

Inzicht in solidariteit

Weurding: “Verzekeraars gebruiken data om risico’s van verzekerden in te kunnen schatten. Hiervoor komen steeds meer (grote) databases beschikbaar en worden steeds meer analyses toegepast. Doordat steeds meer grote databases en toepassingen beschikbaar komen, kunnen de ‘hoge risico’s’ en de ‘lage risico’s’ steeds scherper in beeld worden gebracht. Daardoor kunnen – in theorie – de uitersten steeds verder uit elkaar drijven, waardoor bepaalde groepen verzekerden in de toekomst niet meer worden geaccepteerd of alleen tegen zeer hoge premies. Wij beogen met de Solidariteitsmonitor deze mogelijke ontwikkeling in beeld te brengen. Ook brengt de monitor de afwijzingspercentages (het aantal maatmensen dat niet geaccepteerd wordt voor een bepaalde verzekering) in beeld omdat dit iets zegt over de mate waarin mensen in staat zijn zich te verzekeren: de verzekerbaarheid.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.