SIVI-checklist voor onbemenst advies

0

SIVI introduceert de Checklist Kwaliteit Onbemenste Advies- en Transactietoepassingen (KOAT). Hiermee stelt het kennis- en standaardisatie-instituut marktpartijen in staat de maatregelen rond de kwaliteit van onbemenste toepassingen te beoordelen.

Steeds meer transacties kunnen worden afgehandeld zonder dat door de afhandelende partij in persoon ooit naar de juistheid van de feitelijke transactie is gekeken. Ook binnen de financiële dienstverlening zijn deze geheel geautomatiseerde processen – voor bijvoorbeeld het afsluiten van een verzekering of hypotheek – te vinden. Zeker hier moet de gebruiker (eindklant of adviseur) er op kunnen vertrouwen dat deze toepassing de juiste beslissingen neemt of adviezen geeft.

Checklist-KOAT

SIVI vindt het de verantwoordelijkheid van de sector om ook bij de inzet van technologie het klantbelang te borgen. Daarbij spelen volgens het kennis- en standaardisatie-instituut twee uitdagingen. Ten eerste, hoe de kwaliteit van toepassingen geborgd kan worden wanneer er geen directe reflectie op de uitkomst is. Ten tweede, hoe op een systematische wijze invulling gegeven kan worden aan de borging van deze kwaliteit. Na een geslaagde pilot met een aantal online dienstverleners en softwareleveranciers introduceert SIVI hiervoor de Checklist-KOAT.

Peter Mols, Directeur SIVI: “Met de Checklist-KOAT zetten we de eerste stap in het bereiken van een branche brede invulling van kwaliteit bij de inzet van onbemenste toepassingen gericht op eindklanten en adviseurs, een stap die past bij de verantwoordelijkheid die we hebben!”.

Structuur en zorgvuldigheid

De Checklist-KOAT stelt partijen in staat de maatregelen rond de kwaliteit van onbemenste toepassingen te beoordelen. Het maakt inzichtelijk hoe een toepassing omgaat met de eisen die vanuit de wet worden gesteld, de belangrijkste risico’s bij inzet van de gebruikte technologieën en het invullen van processen als testen en monitoring. De checklist levert geen kwalificatie van ‘goed of fout’ maar zorgt voor structuur en zet aan tot zorgvuldig werken. SIVI organiseert de komende tijd meerdere webinars waarin dit nader wordt toegelicht. Ook heeft SIVI een whitepaper over dit onderwerp gepubliceerd.

Adviescommissie-KOAT

Een belangrijke doelstelling voor SIVI bij de Checklist-KOAT is een goede verankering binnen de sector en het creëren van een verbinding met de meest relevante wetenschappelijke domeinen. Hiervoor is eind 2019 de Adviescommissie Kwaliteit Onbemenste Advies- en Transactietoepassingen van start gegaan. Deze adviescommissie bestaat uit deskundigen uit de sector en de wetenschap en adviseert SIVI rond het traject van de Checklist-KOAT.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.