‘Serviceproviders essentieel voor borging onafhankelijk advies’

0

Serviceproviders vervullen op dit moment een essentiële rol bij het borgen van onafhankelijk advies en bemiddeling van financiële producten. Deze rol zal in de komende tijd alleen maar toenemen. Dat is een van de conclusies die Bureau DFO in zijn onderzoek ‘Serviceproviders 2021’ onderbouwt.

Jaarlijks voert Bureau DFO onderzoek uit naar serviceproviders binnen de financiële dienstverlening. Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Eén deel betreft de waardering van het intermediair met betrekking tot de dienstverlening van de serviceproviders waarvan men gebruik maakt. Dit deel van het onderzoek is gebaseerd op 2.167 waarnemingen. Het tweede deel is dit jaar gebaseerd op diepte-interviews met leden van de directie van veertien serviceproviders. Vorig jaar was dit kwalitatieve deel van het onderzoek gebaseerd op interviews met financieel adviseurs die gebruik maken van serviceproviders.

Kruispunt van fundamentele keuzen

Jurjen Oosterbaan Martinius (foto), directeur Bureau DFO: “De interviews met het management van de serviceproviders maakt duidelijk dat veel serviceproviders op een kruispunt staan bij het maken van fundamentele keuzen die bepalend zijn voor hun toekomst. Waarbij velen op onderdelen al voorzichtig een bepaalde richting op gaan. Te voorspellen is dat de wereld van serviceproviding in de komende jaren ingrijpend gaat veranderen.”

Thema’s

Volgens Oosterbaan zijn meerdere thema’s waar elke serviceprovider mee te maken heeft:

  • Focus op dienstverlening met betrekking tot de werkzaamheden van het financieel advieskantoor op het gebied van bemiddeling of meer focus op dienstverlening in de fase van advisering en frontoffice.
  • Beperking van de dienstverlening op specifieke segmenten of keuze voor verbreding naar ] one stop shopping’.
  • Beperking tot diensten op financiële diensten of ook diensten buiten het Wft domein.
  • Het commercieel inzetten van inzicht in data die de deelnemers van serviceproviders genereren.
  • Hogere doorbelasting van kosten serviceproviding naar de kantoren die van deze diensten gebruik maken.

Borging onafhankelijkheid adviseur

Oosterbaan: “Bij de oprichting van de eerste serviceprovider had een deel van het georganiseerde intermediair de visie dat een ‘postenbank’ vooral een meerwaarde had voor minder professionele kantoren. In de loop der jaren is te zien dat aanbieders hun productassortiment hebben versmald en hun acceptatievoorwaarden hebben verscherpt. Tegelijkertijd is te zien dat de samenleving complexer is geworden. Financiële producten in de sfeer van ‘one size fits all’ komen daardoor minder vaak voor. Wil een adviseur voor al zijn relaties echt toegang bieden voor een / passende oplossing’, dan is het steeds vaker nodig dat hij toegang heeft tot een groot gedeelte van de markt. Serviceproviders kunnen die brede toegang bieden en worden daardoor steeds belangrijker voor het in Nederland in stand houden van onafhankelijk financieel advies.”

Zorg voor blijvend goede fit

“Of een serviceprovider ‘goed’ of ‘slecht’ is. hangt niet alleen af van de , objectief te meten, kwaliteit van de diensten die de serviceprovider, maar wordt vooral bepaald door de vraag of er een fit is tussen de behoefte die een specifiek kantoor heeft en het aanbod van een specifieke serviceprovider”, zegt Oosterbaan. “Beide partijen, financieel dienstverlener en serviceprovider, hebben belang om te zorgen dat er alleen een relatie wordt aangegaan wanneer deze fit er echt is. Maar ook om periodiek te kijken of die fit er nog steeds is. Is dat niet het geval, dan kun je beter afscheid van elkaar nemen. Aan die objectieve toetsing bij aanvang van de relatie en periodieke toets tijdens de relatie valt nog wel wat te verbeteren.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.