Senioren sluiten vaker NHG-hypotheek

0

Senioren vormen een steeds grotere groep binnen de afgesloten NHG-garanties. In Q2 2019 viel 10,3% van de afgesloten garanties binnen het segment senioren, met 3.230 garanties ten opzichte van 8,2% in Q2 2018 met 2.302 garanties. Ook het aantal groene NHG-verstrekkingen neemt fors toe.

In Q2 2018 werden op bijna 3.000 (ca. 5,3%) van de hypotheekverstrekkingen met NHG energiebesparende maatregelen meegefinancierd. Eind Q2 2019 staat de teller al op bijna 5.000 (8,7%) NHG-verstrekkingen waarin energiebesparende maatregelen zijn meegefinancierd.

NHG-garantievermogen

Het NHG-garantievermogen is Q2 2019 toegenomen tot 1,34 miljard euro. Daarmee stijgt het garantievermogen met 6% ten opzichte van het eind van 2018. De stijging laat zich volgens NHG verklaren door de ontvangen borgtocht provisies, het zeer beperkte aantal verliesdeclaraties en de relatief lage gemiddelde uitgekeerde verliesbedragen. Het aantal ontvangen verliesdeclaraties komt uit op 102, bijna twee derde lager dan in Q2 2018 (-65%). De daling van het aantal verliesdeclaraties wordt veroorzaakt door de stijging van de huizenprijzen. Hierdoor is de verkoopopbrengst van een woning meestal voldoende om de hypotheekschuld te kunnen afbetalen.

Het door NHG gegarandeerde bedrag is in het tweede kwartaal gestegen tot bijna 212 miljard euro. Hier tegenover staat een (geschatte) totale waarde van de onderpanden van bijna 335 miljard euro. Het risicodragend gegarandeerd vermogen is 5,6 miljard euro. Dit is een technische raming van het bedrag dat NHG moet uitkeren als alle onderpanden gedwongen verkocht zouden moeten worden.

Garanties

Ten opzichte van Q2 2018 is het aantal huishoudens dat een hypotheek met NHG afsloot in het tweede kwartaal van dit jaar toegenomen met 14%. Het aantal nieuwe garanties voor de financiering van  de aankoop van een woning is licht toegenomen met 4%. In Q1 2019 was nog sprake van een jaar-op-jaar daling van ruim 12%.

Deze omslag is volgens NHG in lijn met de jaar-op-jaar afnames van het aantal door particulieren aangekochte bestaande woningen die het CBS heeft gepubliceerd: 9,0% in het eerste kwartaal en 0,8% in het tweede kwartaal. NHG: “Per saldo is in de eerste helft van 2019 het aantal garanties voor de aankoop van een woning jaar-op-jaar gedaald met 4%. In 5,5% van deze gevallen was sprake van nieuwbouw. Het aantal huishoudens dat een woningverbetering financierde met NHG daalde in het tweede kwartaal jaar-op-jaar met 10%. Het aandeel garanties van de categorie ‘NHG overig’ in het totaal aantal garanties daalde in het tweede kwartaal licht ten opzichte van het aandeel in het eerste kwartaal.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.