Schatkist pakt groter deel van lagere NHG-premie

0

De NHG-premie gaat volgend jaar opnieuw omlaag. Per 1 januari 2020 betalen woningeigenaren die een hypotheek met NHG aanvragen eenmalig 0,7% over de hoogte van hun hypotheek, in plaats van de huidige 0,9%. De premieafdracht aan het Rijk stijgt fors van 0,15 naar 0,3% van de hypotheeklening.

Een verdere verlaging in de komende jaren sluit NHG vooralsnog uit. De nieuwe borgtochtprovisie voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie is volgens NHG-bestuurder Arjen Gielen voldoende hoog om (toekomstige) risico’s te kunnen dekken en biedt tegelijkertijd meer mensen toegang tot het vangnet dat NHG biedt in economisch mindere tijden.

Gielen: “We zetten in op een stabiele borgtochtprovisie voor de komende jaren. Onze economische positie is kwetsbaar en je kunt het dak het beste repareren als de zon schijnt. Nederland gaat een periode van gematigde groei tegemoet. Vroeg of laat zal er een periode komen waarin we er economisch weer minder goed voor staan, dat geldt voor onze klanten, maar ook voor de economie als geheel.”

Kostengrens NHG-hypotheek

De borgtochtprovisie wordt vastgelegd in de Voorwaarden & Normen, die NHG op 30 oktober publiceert en per 1 januari 2020 ingaan. Daarin staan alle aanpassingen die NHG de afgelopen maanden in co-creatie met partners heeft gerealiseerd. Bijvoorbeeld dat de kostengrens voor NHG met ingang van 1 januari van 290.000 naar 310.000 euro gaat. Voor woningen waar energiebesparende voorzieningen worden getroffen is de kostengrens 6% hoger: 328.600 euro.

De kostengrens voor NHG-hypotheken is het resultaat van de gemiddelde koopsommen van aangekochte woningen in de maanden juni, juli en augustus van het voorafgaand jaar. Dit jaar zijn deze bedragen respectievelijk 301.736 euro (juni), 309.689 euro (juli) en 316.183 euro (augustus).

Voorwaarden & Normen 2020

Vanaf 1 januari 2020 wil NHG nog een aantal wijzigingen doorvoeren in de Voorwaarden & Normen. Die voorgenomen wijzigingen zijn onder voorbehoud van (interne) goedkeuring en goedkeuring door de minister van Binnenlandse Zaken gepubliceerd. Zo zal het oversluiten van een lening zonder NHG naar een hypotheek met NHG vanaf 2020 niet meer mogelijk zijn als de woningwaarde boven de kostengrens ligt.

Bijkomende kosten bij aankoop

Op dit moment is het mogelijk om tot 6% bijkomende kosten mee te financieren indien de waarde van de woning hoger is dan de koopsom. (Update 10 oktober 2019: NHG was voornemens deze mogelijkheid te laten vervallen, maar ziet hier vanaf).

Inkomensverklaring ondernemer

De inkomensverklaring ondernemer wordt vanaf 1 januari 2020 ook verplicht voor het bepalen van de mogelijkheden bij beheersituaties en kwijtschelding. Het toetskader zal hierbij ook aangepast worden.

Inkomensbepaling loondienst

Als een inkomensbepaling loondienst een positief resultaat geeft bij het bepalen van woningbehoud of ontslag hoofdelijkheid, dan is het toegestaan om deze te gebruiken. Indien er een negatieve uitslag is, dan blijft een werkgeversverklaring noodzakelijk voor het bepalen van woningbehoud en/of kwijtschelding.

Rijk profiteert meer

De NHG draagt jaarlijks een deel van de ontvangen premie af aan het Rijk. Deze afdracht wordt per 1 januari 2020 verhoogd naar 0,3% van de hypotheeklening. Voorheen was dit 0,15%. De afdracht is een vergoeding die NHG aan het Rijk afdraagt voor het feit dat het Rijk garant staat. Het Rijk verstrekt zo nodig een renteloze, achtergestelde lening wanneer NHG onvoldoende liquide middelen heeft. Het NHG-garantievermogen is in het tweede kwartaal van dit jaar toegenomen tot 1,34 miljard euro. Dat is een stijging van 6% ten opzichte van het eind van 2018 Het garantievermogen is het vermogen van de stichting, waaruit toekomstige verliezen worden betaald.

Met de hogere afdracht aan het rijk worden volgens minister Ollongren (BZK) toekomstige risico’s met een hoge zekerheid afgedekt. Deze verhoging vloeit voort uit de aanscherping van het liquiditeits- en solvabiliteitsbeleid.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.