Schaderatio volmachtkanaal onder de 100%

0

Op iedere euro premie afkomstig uit het volmachtkanaal hebben schadeverzekeraars in 2019 grofweg een marge van 6,3 eurocent behaald. Daarmee is de Combined Operating Ratio (COR) in het volmachtkanaal voor schadeverzekeringen voor eerst het eerst sinds 2015 onder de 100% uitgekomen.

Dat blijkt uit de Marktrapportage 2019 Volmachten van de NVGA en het Verbond van Verzekeraars. Bij het vaststellen van deze marge is geen rekening gehouden met de winstmarge van de verzekeraar. De COR van 93,7% in 2019 is van groot belang voor een toekomstbestendige volmachtmarkt. In vier jaar tijd is de COR schadeverzekeringen met 15% gedaald, waar deze in 2015 nog op 108,7% uitkwam. Hoewel de COR van de branche inkomen als totaal onder de 100% uitkomt, kan door het ontbreken van de mutatie voorzieningen over de uiteindelijke COR in 2019 geen uitspraak worden gedaan. Wel kan de Marktrapportage een lichte verbetering melden ten opzichte van 2018.

3,9 miljard euro premie

De cijfers, samengesteld door Market Scan, hebben betrekking op de periode 2015-2019 en zijn afkomstig uit de Volmacht Resultaat Analyse (VRA). Alle NVGA-leden hebben cijfers aangeleverd, evenals bijna alle gevolmachtigde agenten die geen lid zijn. In totaal, voor schade en inkomen samen, hebben gevolmachtigde agenten in 2019 voor 3,9 miljard euro aan premie gerealiseerd. Het premievolume in het volmachtkanaal is sinds 2015 met 1 miljard gestegen. De groei van zowel schade als inkomen in de volmachtmarkt blijft daarmee doorgaan.

Schadebranches

In de branche Motorrijtuigen is er sprake van een steeds verdere daling van de schadelast. In deze branche waren er lange tijd zorgen over het resultaat, maar nu lijkt er -afgaande op de Marktrapportage – sprake te zijn van een stabiele trend die in 2019 ook tot winst leidt. Hoewel Brand een fluctuerende branche blijft, is ook hier 2019 positief afgesloten. De invloed van stormen in 2019 op het resultaat was minder dan in 2018. Aansprakelijkheid is een stabiele branche als het om resultaat gaat en groeit gestaag in premieomvang. Vanwege eerdergenoemde reden is er voor de branche Inkomen geen conclusie te trekken over het resultaat. De branche Verzuim laat nog steeds geen verbetering zien, ondanks forse ingrepen op premie en schadelast.

De NVGA en het Verbond verwachten in het najaar de cijfers over het eerste half jaar van 2020 te publiceren. Lees hier de volledige Marktrapportage 2019 Volmachten met alle cijfers en conclusies.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.