RvC banken en verzekeraars voor verbetering vatbaar

0

De raden van commissarissen van de grootste vier banken en verzekeraars in Nederland zijn over het algemeen geschikt voor hun toezichthoudende taak, maar moeten op verschillende onderdelen wel verbeterd worden. Van de 68 individuele commissarissen die zijn getoetst, bleken 61 aan de norm ‘geschiktheid’ te voldoen, aldus de AFM.

De AFM en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben vorig jaar geschiktheidstoetsingen uitgevoerd. De resultaten zijn aan de minister van Financiën toegestuurd die ze op 1 maart 2013 per brief aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Geschiktheid is een brede norm. Daarbij wordt gekeken naar de kennis, ervaring en het professioneel gedrag van een bestuurder of commissaris. De dagelijkse bestuurders van financiële ondernemingen werden al langer op hun geschiktheid (voorheen: deskundigheid) getoetst. Per 1 juli 2012 is deze eis ook voor commissarissen gaan gelden. Bij de invoering van nieuwe eisen voor commissarissen bij financiële ondernemingen is op verzoek van de Tweede Kamer een tussentijdse toets gedaan bij de vier grootste banken en de vier grootste verzekeraars . De commissarissen van de overige financiële ondernemingen worden getoetst bij eerste (her)benoeming.

De toetsingen hebben plaatsgevonden op basis van grondig bureauonderzoek, aangevuld met gesprekken met meerdere referenten en individuele toetsingsgesprekken met de betreffende commissarissen. Tijdens de gesprekken zijn commissarissen getoetst op inhoudelijke kennis, competenties en de wijze waarop zij hun kennis en ervaring inzetten binnen de onderneming. Daarbij is ook het functioneren van de commissaris getoetst op basis van concrete (probleem)situaties die zich in het heden of verleden hebben voorgedaan.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.

Reacties zijn gesloten voor dit bericht.