Rekenrente wordt niet aangepast

0

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken voelt niet voor een aanpassing van de rekenrente. Zij laat dit weten in een brief aan de Tweede Kamer. Een hogere rekenrente zou weliswaar betekenen dat er nu niet gekort hoeft te worden, maar leidt er toe dat voor toekomstige pensioenen minder geld opzij wordt gezet. Klijnsma: “Elke generatie moet kunnen rekenen op een goed pensioen”.

De rekenrente bepaalt hoeveel geld de fondsen nu opzij moeten zetten om alle toegezegde pensioenen met een hoge mate van zekerheid na te kunnen komen. Uit de Pensioenwet vloeit voort dat pensioenfondsen hun verplichtingen met een risicovrije rente moeten berekenen. De waarde van de verplichtingen geeft aan hoeveel geld fondsen nodig hebben om de opgebouwde aanspraken veilig te kunnen stellen.

Veel pensioenfondsen hebben hun renterisico geheel of gedeeltelijk afgedekt door te beleggen in obligaties en contracten die meer opbrengen als de rente daalt. Dat uit zich nu in een hoger rendement op beleggingen maar leidt per saldo niet tot een verbetering van de dekkingsgraad omdat de verplichtingen ook stijgen, stelt staatssecretaris Klijnsma in antwoord op vragen van de SP, PVV en 50Plus. Als de rente weer gaat stijgen, wordt het rendement op dit type beleggingen juist negatief. Hoge rendementen die worden geboekt terwijl de dekkingsgraad niet verbetert of zelfs daalt, wijzen volgens Klijnsma dan ook niet op een financieel gezondere positie van deze pensioenfondsen.

Staatssecretaris Klijnsma laat weten dat geen enkel pensioenfonds nu zou hoeven te korten als de rekenrente op 4% zou worden vastgesteld, waar sommige Kamerleden  toe hebben opgeroepen. “Voorstellen voor een hogere rekenrente, die uitsluitend zijn gericht op het voorkomen van pensioenverlagingen voor de huidige generatie gepensioneerden, bergen het risico in zich dat op termijn nog ingrijpender maatregelen nodig zijn”, laat Klijnsma in haar brief weten. “Het pensioen wordt dan sterk afhankelijk van het realiseren van hoge rendementen en tegenvallers zullen direct tot verlagingen leiden”. Volgens haar past dit niet bij de hoge mate van zekerheid die aan alle generaties van pensioendeelnemers is beloofd.

In antwoord op vragen van de SP laat Klijnsma weten dat de pensioenfondsen in april van dit jaar voor in totaal 225 miljoen euro op jaarbasis op de pensioenuitkeringen korten.
De verlaging van alle pensioenrechten en -aanspraken voor de komende jaren bedraagt in totaal 8 miljard euro. De verlagingen komen niet alleen bij de huidige gepensioneerden terecht. Ongeveer 60% van dit bedrag heeft betrekking op de toekomstige pensioenen van de huidige werknemers.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.

Reacties zijn gesloten voor dit bericht.