‘Preventie en re-integratie verdienen meer aandacht in hervormingen arbeidsmarkt’

0

Vandaag verscheen het rapport van de commissie ‘Regulering van werk’ met voorstellen voor hervormingen van de arbeidsmarkt. Het Verbond van Verzekeraars is met name bezorgd om de effecten die de voorgestelde halvering van de loondoorbetalingsperiode en een basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden heeft.

De commissie legt in haar rapport de nadruk op het belang van werk en ontwikkeling en doet onder meer voorstellen om de concurrentie tussen contractvormen te verminderen. Zo zouden alle werkenden verplicht verzekerd moeten zijn voor het arbeidsongeschiktheidsrisico en zouden zzp’ers net als werknemers aanspraak moeten kunnen maken op ontwikkelingsbudgetten en activerende dienstverlening.

De nadruk op ontwikkeling en inzetbaarheid spreekt het Verbond aan. “De commissie draagt goede voorstellen aan die de balans op de arbeidsmarkt kunnen herstellen en helpen voorkomen dat werkenden te lang in functies blijven die zo zwaar zijn dat ze het werk niet gezond tot de pensioenleeftijd kunnen volhouden”, aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars.

Financiële prikkels vallen weg

Het Verbond maakt zich wel zorgen over de effecten die de voorgestelde halvering van de loondoorbetalingsperiode en een basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden heeft.

“Voorkomen moet worden dat dit onbedoeld leidt tot afwenteling van het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico op het collectief, en daarmee tot forse maatschappelijke kosten”, aldus het Verbond. “In het huidige systeem hebben werkgevers financieel voordeel als ze werk maken van preventie en re-integratie. Die financiële prikkels vallen deels weg als gevolg van de voorgestelde maatregelen. Zoals de commissie ook constateert, hebben de activerende prikkels die destijds op basis van de commissies Buurmeijer en Donner zijn doorgevoerd, geleid tot een halvering van de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.”

De commissie verwacht veel van de loonbaanwinkels en ontwikkelbudgetten die werknemers die zijn ontslagen of hersteld van een langdurige ziekte, weer naar een andere baan moeten begeleiden. De gedachte daarachter – namelijk dat je werkenden op de arbeidsmarkt beter helpt met scholing en begeleiding dan met een uitkering – onderschrijft het Verbond. Weurding: “Maar we zien dit als een welkome ondersteuning voor werkgevers en werknemers, niet als een volledig alternatief voor de rol van de werkgever. Wij willen helpen voorkomen dat we onbedoeld terugvallen in het tijdperk dat voormalig premier Lubbers Nederland ‘ziek’ verklaarde.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.