Rechtsbijstandverzekeraars slagen voor kwaliteitstoets

0

Dertien rechtsbijstandverzekeraars en -uitvoerders zijn vorig jaar op verzoek van het Verbond van Verzekeraars door Stichting toetsing verzekeraars (Stv) getoetst op de naleving van de Kwaliteitscode Rechtsbijstand. De drie kleinere partijen die toen niet voldeden aan de kwaliteitscode, doen dit nu wel.

De drie partijen die op basis van de toetsing verbeteringen hebben uitgevoerd vertegenwoordigen gezamenlijk circa vijf procent marktaandeel. Stv zegt niet wie deze partijen zijn, maar kon bij twee van deze partijen op de website geen informatie vinden over de geschillenregeling, bij twee partijen werden klanten onvoldoende gewezen op het recht op vrije keuze rechtshulpverlener en één partij voldeed niet aan de criteria rondom dienstverlening en kwaliteitsborging. “De drie partijen hebben actie ondernomen en voldoende aangetoond dat ze nu wel aan de kwaliteitscode voldoen”, aldus Ron van Kesteren, directeur van Stv. “Het is goed om te zien dat onze toetsing zo snel tot verbetering leidt.”

Audit

Een overgrote meerderheid van de rechtsbijstandverzekeraars en -uitvoerders die lid zijn van het Verbond van Verzekeraars, voldeden dus wel aan de Kwaliteitscode Rechtsbijstand. In deze code is vastgelegd welke verplichtingen een rechtsbijstandverzekeraar- of uitvoerder heeft tegenover zijn klant en wat een klant mag verwachten als hij hier een beroep op doet. De partijen zijn getoetst aan de hand van de onderdelen klachtenprocedure, geschillenregeling, keuze rechtshulpverlener, opleidingsplan, dienstverlening en kwaliteitsborging. De naleving van de eisen over de klachtenprocedure en het opleidingsplan is bij alle rechtsbijstandverzekeraars en -uitvoerders op orde.

Deelnemers

Aan de audit deden mee: Anker Rechtshulp, ARAG Rechtsbijstand, DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij, Klaverblad Rechtsbijstand Stichting, LegalShared, Nederlandse Rechtsbijstand Stichting, Stichting Achmea Rechtsbijstand, SRK Rechtsbijstand, SRM Rechtsbijstand, TVM Rechtshulp, Univé Rechtshulp, Stichting VvAA Rechtsbijstand, Stichting Rechtsbijstand ZLM.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.