Reacties op principeakkoord pensioenstelsel

0

De eerste reacties vanuit de branche op de voorgenomen herziening van het pensioenstelsel zijn overwegend positief. Het afschaffen van de doorsneepremie moet wel zorgvuldig gebeuren, waarbij niet alleen oog is voor de pensioenfondsen maar ook voor de verzekeraars.

Kabinet en sociale partners hebben een goede basis gelegd voor de herziening van het pensioenstelsel, schrijft het Verbond van Verzekeraars in een eerste reactie op het principeakkoord. “Van belang blijft samen te blijven werken aan een stelsel dat beter aansluit op de arbeidsmarkt en wensen van deelnemers. Het principeakkoord zet daar eerste stappen in een goede richting. Eerder met pensioen kunnen is goed nieuws zeker voor diegenen die aan het eind van hun loopbaan merken dat de jaren gaan tellen. Maar daarmee ben je er nog niet. Mensen die nog aan het werk zijn, willen premie afdragen aan een regeling waarin je solidariteit behoudt en toch zicht krijgt op wat je zelf opbouwt”, aldus algemeen directeur Richard Weurding.

Het Verbond ziet voordelen in de voorgenomen afschaffing van de ‘doorsneepremies’ die volgens haar als bezwaar hebben dat ze niet goed aansluiten op de huidige dynamische arbeidsmarkt. “Wel moet nog worden uitgewerkt hoe de overgang van het oude naar het nieuwe premiesysteem veilig kan worden vormgegeven. Ook is de vraag in hoeverre het doorschuiven van tegenvallers naar toekomstige deelnemers is te rijmen met de ambitie om het vertrouwen te herwinnen via een moderne en transparante regeling.”

Het Verbond van Verzekeraars hecht aan behoud van keuzevrijheid voor zzp’ers, ook in een systeem dat gebaseerd is op een wettelijke verzekeringsplicht. “Terecht stelt het kabinet dat uitzonderingen mogelijk moeten blijven, gezien de sterk uiteenlopende behoeftes en karakteristieken van deze groep.”

Nationale-Nederlanden

David Knibbe, CEO Nationale-Nederlanden, noemt het pensioenakkoord een belangrijke stap richting toekomst. Hij vindt het wel belangrijk dat de stuurgroep voor het nieuwe pensioencontract en de afschaffing van de doorsneesystematiek met de nodige voortvarendheid aan de slag gaat.

Knibbe: “Het afschaffen van de doorsneesystematiek raakt naast de pensioenfondsen ook verzekeraars en hun klanten die de zogeheten actuariële premie gebruiken waarbij jongeren een lage en ouderen een hoge premie betalen. We steunen het voorstel om de doorsneepremie af te schaffen en ook daarvoor een eerlijke premiesystematiek in te voeren. Op dit moment gaat bij de oplossing van de overgangseffecten de aandacht uit naar pensioenfondsen. Omdat deze nieuwe systematiek voor iedereen gaat gelden, is het belangrijk dat er ook aandacht is voor de transitie bij verzekeraars.”

Over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers zegt Knibbe: “NN gaat op meerdere vlakken uit van keuzevrijheid voor onze klanten, zoals voor pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De financiële situatie en de behoefte van ZZP’ers is divers. Het is dan ook belangrijk dat uitzonderingen mogelijk blijven, zoals voor een ZZP’er die reeds beter passende voorzieningen heeft getroffen of dit zou willen doen. De uitwerking van dit onderdeel van het akkoord dient met het oog hierop met aandacht te gebeuren.

Aegon

Aegon is kritisch over de uitvoerbaarheid van de afschaffing van de doorsneepremie. “Wij vragen bij deze transitie aandacht voor de uitvoerbaarheid door pensioenuitvoerders die geen doorsneepremie hanteren, waaronder algemeen pensioenfondsen (apf), verzekeraars en premiepensioeninstellingen (ppi). Zij worden namelijk ook geraakt door het nieuwe akkoord. De kosten voor het wijzigen van de overeenkomsten en eventuele overgangsregelingen mogen niet eenzijdig bij de werkgevers terechtkomen. Terwijl de fondsen zo’n 340 regelingen uitvoeren (en dus moeten wijzigen), gaat het bij verzekeraars om 43.000 en bij ppi’s om 14.000 regelingen.”

Het aanbod om tot 10% van het pensioenvermogen ineens op pensioendatum uit te laten betalen, valt goed bij Aegon. “Hierdoor ontstaat er voor werknemers een keuzemogelijkheid om het pensioengeld af te stemmen op de persoonlijke financiële situatie. Dat past volledig in de missie van Aegon: mensen in staat stellen zelf bewust keuzes te maken voor hun financiële toekomst.”

De mogelijkheid voor zzp’ers om een pensioen op te gaan bouwen wil Aegon binnen haar ppi, Aegon Cappital, gaan aanbieden.

 

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.