Reaal mocht fondsbeheerkosten niet doorberekenen 

0

Op de polis van een Reaal Opstap Hypotheekverzekering staat bij de beheerskosten van het gekozen fonds 0%. Op de offerte staat echter dat die kosten 0,9% bedragen. Reaal kan tegenover Kifid niet aannemelijk maken dat de consument die offerte heeft ontvangen en moet om die reden de afkoopwaarde opnieuw berekenen. 

Een consument sluit op 1 januari 2008 een Opstap Hypotheekverzekering af bij Reaal. Het doel is om op de einddatum, 1 januari 2038, de eindwaarde van de beleggingsverzekering te gebruiken voor (gedeeltelijke) aflossing van de hypotheek. Naast kapitaalopbouw op basis van beleggen is in deze beleggingsverzekering ook het overlijdensrisico gedekt. De consument kiest voor 100% investering in het SNS Euro Mixfonds.  

De consument heeft de beleggingsverzekering in februari 2017 afgekocht en beklaagt zich vervolgens bij Kifid over de gebrekkige informatie vooraf en over door de verzekeraar onterecht in rekening gebrachte kosten. 

Informatieplicht 

In deze klachtzaak heeft de Geschillencommissie geconcludeerd dat er inderdaad sprake is van een gebrekkige informatie vooraf. De verzekeraar heeft niet kunnen aantonen dat de consument een offerte heeft ontvangen. Deze tekortkoming heeft echter niet geleid tot schade. De consument heeft tegenover de commissie niet aannemelijk gemaakt dat hij een andere keuze zou hebben gemaakt, als hij wel kennis had kunnen nemen van de offerte. 

Fondsbeheerkosten 

Anders is het met de fondsbeheerkosten. Deze kosten worden weliswaar gemaakt door het fonds, maar de verzekeraar moet de consument over deze kosten informeren. In deze klachtzaak staat op de polis dat de beheerskosten voor het SNS Euro Mixfonds 0% zijn. Dat op de offerte staat dat de fondsbeheerkosten 0,9% bedragen verandert daar volgens de uitspraak niets aan, nu blijkt dat de consument die offerte niet heeft ontvangen.  

Uitspraak 

Voor zover er wel fondsbeheerkosten in rekening zijn gebracht, dient de verzekeraar het financiële nadeel hiervan aan consument te vergoeden. De verzekeraar moet de afkoopwaarde opnieuw berekenen en het positieve verschil met de uitgekeerde afkoopwaarde aan de consument vergoeden. 

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.