Rabobank stevig in het zadel op hypotheekmarkt

0

De coronacrisis hakt er stevig in bij Rabobank. De hoge kredietkwaliteit van de hypotheekportefeuille houdt stand, maar de bank verwacht dat in de loop van 2021 de kredietkwaliteit van de zakelijke kredietportefeuille zal verslechteren, wat tot uiting komt in significant hogere kredietvoorzieningen.

De coronacrisis heeft de financiële prestaties van Rabobank behoorlijk beïnvloed. Met een winst van 1.096 miljoen euro daalde de nettowinst met 50% ten opzichte van 2019. Het effect van Covid-19 was vooral zichtbaar in het niveau van de dotaties aan de kredietvoorzieningen, die opliepen tot 1.913 miljoen euro (2019: 975 miljoen). Rabobank heeft ongeveer 8.000 particuliere klanten en 79.000 zakelijke klanten die door de coronacrisis acuut in de problemen kwamen, waar dat mogelijk was tijdelijke financiële hulp geboden. De totale inkomsten van de bank daalden als gevolg van lagere economische activiteit en negatieve herwaarderingen van activa, maar ook door de aanhoudende lage renteomgeving.

Rabobank is met een marktaandeel van 22% in het coronajaar 2020 marktleider gebleven op de Nederlandse woninghypotheekmarkt. De spaartegoeden van particuliere en zakelijke klanten stegen fors met 7%, wat in lijn is met de algemene trend op de Nederlandse spaarmarkt als gevolg van Covid-19.

Rabobank Certificaten

Toen de ECB de banken in het voorjaar van 2020 verzocht geen dividend uit te keren op uitgegeven aandelen, besloot Rabobank de rentebetaling op de Rabobank Certificaten te staken. Daarmee zagen veel houders van deze ‘ledencertificaten’ een deel van hun vaste inkomen wegvallen. Sinds de lancering van deze certificaten is de uitkering altijd 6,5% geweest. Uiteindelijk betaalde de bank dit percentage eind vorig jaar alsnog uit, niet in contanten maar in de vorm van nieuwe certificaten. Veel houders van deze obligaties zijn er nu dus op pijnlijke wijze achter gekomen dat deze belegging helemaal niet zo veilig is als gedacht.

Rabobank meldt vandaag haar voornemen om een vergoeding van 0,13674 euro per Rabobank Certificaat (Ledencertificaten) uit te keren op respectievelijk 29 maart, 29 juni en 29 september 2021. De bank heeft de intentie om terug te keren naar haar reguliere vergoedingenbeleid als de ECB  de door haar aanbevolen beperkingen ten aanzien van vergoedingen intrekt. Op dat moment zal Rabobank gebruik maken van haar discretionaire bevoegdheid om te beslissen over toekomstige vergoedingen. De vergoeding komt neer op een rentepercentage van 2,18784% op jaarbasis. Dat is ongeveer een derde van de normale uitkering van 6,5%.

Ontslagen

Naast Covid-19 hebben de lage renteomgeving, aangescherpte wetgeving en digitalisering grote gevolgen voor het bankenlandschap, schrijft Rabobank. “De transitie die we voorzien volgt op de verbeteringen die we de afgelopen jaren hebben doorgevoerd. Naar verwachting zal de komende vijf jaar het aantal medewerkers met gemiddeld 1.000 fte per jaar dalen. Het aantal gedwongen ontslagen kunnen we deels mitigeren door reguliere uitstroom, vermindering van externe fte en herplaatsing binnen Rabobank”, aldus Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie.

Rabobank versnelt het gebruik van digitale kanalen en investeert in innovatieve oplossingen en mobiele servicelocaties en -concepten. Parallel hieraan wordt het traditionele kantoornetwerk in Nederland de komende jaren verder afgebouwd.

 

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.