Rabobank handelt in strijd met AFM-leidraad voor boeterente

0

De leidraad voor boeteberekeningen bij vervroegde hypotheekaflossing die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) al in 2017 opstelde, blijkt door een groot aantal financiële instellingen niet te worden nageleefd.

Online hypotheekadviseur Ikbenfrits.nl deed al eerder onderzoek naar boeteberekeningen wat aanleiding was voor de AFM om de leidraad op te stellen.

Slechts drie financiële instellingen houden zich aan de richtlijn

Na eerdere onderzoeken van Ikbenfrits.nl en de AFM in 2018, toont het laatste onderzoek ook weer aan dat er nog veel financiële partijen zijn die zich niet conformeren aan de richtlijn. Voor het onderzoek controleerde Ikbenfrits 118 herberekeningen en 83 nieuwe aflosnota’s. Toen bleek dat de boetebedragen met de informatie in de herberekeningen niet te controleren waren, werd de transparantie in de documenten gecheckt. Met de AFM leidraad (18 punten) en een aantal punten dat Ikbenfrits en de Consumentenbond samen hebben opgesteld ernaast (4 punten), werd per dossier bekeken of je de hoogte van de boete kon controleren. Per bank zijn er bij de controle (als dat kan) altijd minstens drie dossiers gebruikt. Ikbenfrits heeft daarnaast contact gehad met meerdere mensen, waarvan de dossiers zijn gebruikt voor de controle om er zeker van te zijn dat zij geen extra aanvullende informatie hadden gekregen van de bank.

Rabobank komt het slechtst uit de bus

Bijna alle banken geven meer informatie in de aflosnota’s en zijn vooruit gegaan in transparantie. Wel zijn er van de gecontroleerde banken maar drie die zich helemaal aan de richtlijn houden: ABN, ING en WestlandUtrecht (onderdeel van ING). Deze banken scoren ook het hoogst in het onderzoek. Zij houden zich tegenwoordig helemaal aan de AFM leidraad op het gebied van transparantie. Op basis van de checklist van Ikbenfrits scoort ABN 19 van de 22 punten en scoren ING en Westland allebei 18 punten. Ook Florius en ASR kunnen 18 punten op de checklist afvinken. Wat opviel is dat bijna alle banken het beter doen, op de Rabobank na. Wat betreft de informatie in de aflosnota’s en transparantie in de boeteberekeningen is er bij deze bank bijna niets veranderd. In een paar gecontroleerde dossiers kregen mensen helemaal geen aflosnota, ook niet toen ze daarom vroegen. Van de gecontroleerde aflosnota’s scoort de Rabobank dan ook het allerslechtst. De Rabobank heeft van alle 22 punten maar 13 punten die in het document staan. Van de negen punten die ontbreken komen er vijf rechtstreeks uit de leidraad.

ikbenfrits

Niet slechts richtlijn, maar wet

Dat banken, bewust of onbewust, bepaalde informatie niet aan klanten geven, is verkeerd. Behalve dat het in strijd is met de AFM leidraad mag het ook niet volgens de wet. In Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, artikel 81c, staat namelijk dat bij een vervroegde aflossing de consument een berekening moet ontvangen, met daarbij de “bij de berekening gehanteerde hypothesen” vermeld. Daarbij wordt genoemd dat de AFM op dit gebied “nadere regels kan stellen met betrekking tot de berekening van de hypotheek”. De AFM leidraad is dus niet alleen een richtlijn. Ook wettelijk gezien moeten banken zich aan deze regels houden. Nu blijkt dat dit twee jaar na het schandaal met de oversluitboetes nog steeds niet het geval is.

Ikbenfrits hoopt dat de financiële instellingen die het nog steeds niet goed doen, hier in de toekomst verbetering in zullen aanbrengen. Duidelijke communicatie is extreem belangrijk, het gaat hier niet over een paar euro maar heel vaak over de grootste aankoop die mensen in hun hele leven doen. Ikbenfrits zal blijven controleren om zo te bereiken dat alles rondom hypotheken transparant en begrijpelijk wordt gemaakt voor de klanten.

Het volledige onderzoek kunt u hier lezen.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Avatar