Premievolume volmachtbedrijven blijft stabiel

0

Het totale premievolume voor NVGA-leden kwam in 2021 op bijna 3,8 miljard euro, voor de totale markt was dat 4,1 miljard. Dat vertelde voorzitter Ron Gardenier op de ALV van de vereniging. “Het totale marktvolume is ten opzichte van 2020 nagenoeg stabiel gebleven, maar bij onze leden zelfs iets gegroeid.”

De winstgevendheid van de portefeuilles is voor 2021 nagenoeg gelijk aan 2020 met een combined ratio van 77%. De marktrapportage, zoals die door het Verbond van Verzekeraars en de NVGA is opgesteld, wordt eind april gepresenteerd.

Project Uniforme Inrichting Volmachtketen

Gardenier: “Het is ons wederom gelukt een gezamenlijk gedragen VSV te presenteren die door een constructieve samenwerking tussen betrokken partijen tot stand is gekomen. Ook hebben wij onze samenwerking met het Verbond bestendigd met het gezamenlijke eigenaarschap en de presentatie van volmachtplein.nl: de nieuwe tooling voor het Werkprogramma. Een joint-venture waarin we de gezamenlijke ambitie dragen een volgende stap te zetten naar meer grip op IT-oplossingen ten aanzien van de naleving van wet- en regelgeving. Ook het Project Uniforme Inrichting Volmachtketen is een volgende fase ingegaan. De particuliere definities zijn in een afrondend stadium en het zakelijk domein is opgepakt. Het blijft echter zaak om snelheid te maken om de voortgang en kosten van dit project beheersbaar te houden. Ook verzekeraars zijn gewezen op het belang van voldoende tempo bij het aanleveren van de zakelijke AFD-definities.”

Directe Schadeafhandeling

“Sinds begin dit jaar is de gehele volmachtmarkt overgestapt op het aanbieden van Directe Schadeafhandeling, een project dat met het oog op Klant Belang Centraal, hoge verwachtingen schept”, vertelde Gardenier. “Ook afgelopen jaar zagen wij een voortzetting van de consolidatieslag in de gehele markt. Als vereniging zijn wij genoodzaakt te anticiperen op de verschuivingen die deze ontwikkeling met zich meebrengt. Het voorstel tot wijziging van de contributiestructuur geschreven is naar onze mening gebaseerd op een meer evenrediger verdeling van de lasten en een transparantere tariefstelling.”

Verandering in het speelveld

Gardenier: “De afgelopen jaren was onze branche onderhevig aan elkaar snel opvolgende ontwikkelingen. Dat heeft geleid tot een verandering in het speelveld en de onderlinge verhoudingen. Daarom zijn wij gestart met een herijking van de position paper die wij in 2018 hebben uitgegeven. Onze visie op de markt, en daarmee de doelen voor onze vereniging, zullen wij nieuw leven inblazen in wat wij onze marktvisie noemen. Wij zullen dit document presenteren tijdens ons lang verwachte zomerfeest op 24 juni.”

Bestuurswisseling

Bestuurslid Michael van Romondt is na een periode van zeven jaar uit het NVGA-bestuur getreden. Hij wordt opgevolgd door Levent Türkmen, algemeen directeur van SUREbusiness. De huidige bestuurssamenstelling is: Ron Gardenier (voorzitter), Patrick Heuts (vicevoorzitter), Terry Bloemert (secretaris/penningmeester), Stefan Bell, Arie van den Berg, Jorg Roodbeen, Valentina Visser en Levent Türkmen.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.