Polishouders Conservatrix zijn 10 tot 40 procent van hun geld kwijt

0

De curatoren van de failliet verklaarde levensverzekeraar Conservatrix, Willem Jan van Andel en Noor Zetteler, verwachten dat de aanspraken van de 71.000 polishouders gehonoreerd zullen kunnen worden voor een percentage dat ligt tussen de 60% en 90%.

Bij voorkeur gebeurt dat volgens de curatoren door een overdracht van de portefeuille aan een andere verzekeraar die financieel gezond is. Ze onderzoeken momenteel of een dergelijke overdracht mogelijk is. Dit proces zal vier tot zes maanden in beslag nemen, schrijven ze in hun in hun eerste openbare verslag.

Verplichtingen

“Het totaal aan verplichtingen van Conservatrix ligt in de orde van 800 miljoen euro. De levensverzekeraar heeft onvoldoende vermogen om al haar verplichtingen na te komen. Het overgrote deel van die verplichtingen heeft betrekking op aanspraken van polishouders. Die aanspraken zijn volgens de wet hoger gerangschikt dan de aanspraken van niet-polishouders. Vanwege het vermogenstekort van Conservatrix, is een korting op de rechten van de polishouders onvermijdelijk. Mocht het niet lukken de portefeuille over te dragen, dan zal een uitkering vanuit het faillissement aan de polishouders plaatsvinden”, aldus de curatoren.

Zes serieuze gegadigden

Het heeft de sterke voorkeur van de curatoren dat de portefeuille van Conservatrix wordt overgedragen aan een andere verzekeraar, omdat dat in het belang is van  de polishouders. Ze hebben daartoe reeds concrete stappen ondernomen. Aan een zestal serieuze gegadigden voor overname van de verzekeringsportefeuille, die in een eerder stadium van hun interesse hebben doen blijken, hebben curatoren deze week een bericht doen uitgaan. Met hen wordt in januari 2021 verder gesproken.

Update 15 januari 2021: ‘De rechters-commissarissen hebben op verzoek van curatoren toestemming verleend tot het doen van tussentijdse uitkeringen van 70% van het verzekerde bedrag. Die toestemming ziet op verzekerde voorvallen die zich hebben voorgedaan in de periode tot 1 januari 2021. De desbetreffende verzekeringnemers kunnen die voorlopige uitkering in de komende weken tegemoet zien. Hierover worden zij per brief geïnformeerd. In de eerste helft van februari zullen curatoren een soortgelijk verzoek doen met betrekking tot verzekerde voorvallen die zich in januari zullen voordoen.’

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.