Polishouders Conservatrix verenigen zich

0

Een aantal polishouders van Conservatrix stellen drie jaar nadat de maatschappij onder regie van DNB voor 1 euro werd overgedragen aan de Amerikaanse investeerder Eli Global, dat de financiële situatie van de verzekeraar er alleen maar zorgelijker op is geworden.

Aanleiding van deze gedwongen overdracht in 2017 was de solvabiliteitspositie van Conservatrix, die volgens DNB al geruime tijd zorgwekkend was. Maar in de beloofde veilige haven zijn de polishouders niet terechtgekomen, zegt een deel van hun nu. Als antwoord op deze situatie hebben 250 polishouders zich nu verenigd in een eigen Stichting. De Stichting Polishouders Conservatrix.

Beloofde kapitaalinjectie blijft uit

In een statement laat de Stichting weten dat de polishouders de ‘soap rond hun toekomstige financiële voorzieningen’ zat zijn. Het doel van deze Stichting is om collectief de belangen van polishouders van Conservatrix te behartigen en namens de polishouders mee kunnen praten over een oplossing en zo te borgen dat eerder gedane toezeggingen worden nagekomen: “Na de aandelenoverdracht zou een forse kapitaalinjectie van 88 miljoen euro verstrekt worden waarmee de solvabiliteit op 135% zou uitkomen. Als te lezen is in het jaarverslag over 2017 werd duidelijk dat deze kapitaalinjectie nooit heeft plaatsgevonden. Voor het eerst in de historie van Conservatrix rapporteert de verzekeraar over het boekjaar 2019 zelfs een negatief eigen vermogen. Deze verontrustende rapportage volgt op een aantal andere verontrustende gebeurtenissen.”

Polishouders willen inzicht

Volgens de Stichting kan Conservatrix op dit moment aan haar verplichtingen voldoen. De polishouders willen met hun actie dan ook geen paniek veroorzaken, zegt Dirk Jongmans, voorzitter van de Stichting. “Ons doel is dat polishouders open en transparant inzicht krijgen in de activiteiten van Conservatrix en dat de maatschappij afspraken op grond van de met de polishouders gesloten verzekeringen nakomt.”

Afgelopen weekend heeft de Stichting de directie van Conservatrix een brief gestuurd met daarin vragen met betrekking tot de financiële situatie. Het is nu wachten op een officiële inhoudelijke reactie vanuit Conservatrix.

Rol toezichthouder

De sterke betrokkenheid en regierol die zowel DNB en het Ministerie van Financiën bij de aandelenoverdracht hebben en hadden zorgt er volgens de Stichting voor dat Conservatrix zich momenteel in een unieke situatie bevindt: “Het eigen vermogen van Conservatrix kwam eind vorig jaar uit op -24,9 miljoen euro. De solvabiliteitsratio eindigde op -80%. Eind 2018 lag de solvabiliteit nog op 148%. Daarmee is duidelijk geworden dat de Amerikaanse eigenaar van Conservatrix het bedrijf flink in de problemen heeft gebracht. En dat staat haaks op de eerdere berichten van hetzelfde Eli Global en haaks op berichten van De Nederlandse Bank dat Conservatrix ‘in veilige haven’ zou zijn gebracht.”

Barbados

De Stichting somt een hele reeks opmerkelijke handelingen op die volgens hen de huidige malaise hebben gecreëerd: “Kort na de overname verdween ongeveer een vijfde van het polisgeld van Conservatrix stilletjes uit Nederland. Hiermee werd geld van Nederlandse polishouders onttrokken aan het toezicht van DNB. Juist die toezichthouder eiste een gedwongen overdracht. Een deel van de polissen is kort na de overname door Eli Global overgezet naar de Amerikaanse herverzekeraar Colorado Bankers Life Insurance Company. Colorado Bankers Life gebruikt zelf ook een herverzekeringsconstructie. Eind 2017 zijn de Nederlandse polisgelden ondergebracht bij weer een andere entiteit, namelijk Bankers Reinsurance Group. Deze dochter zit op Barbados. Er zijn twijfels over het onderpand dat Colorado Bankers Life toezegde op een Amerikaanse rekening.

Aanvullend zijn er ook nog eens zorgen over de eigenaar van Colorado Bankers Life. Greg Lindberg is eigenaar en enig aandeelhouder van Eli Global en dus van Conservatrix. Hij is tevens enig aandeelhouder bij Colorado Bankers Life Insurance Company. Colorado Bankers Life is door haar lokale toezichthouder onder verscherpt toezicht geplaatst en er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar Greg Lindberg. Dat zou gaan om pogingen om de verzekeringstoezichthouder in North Carolina om te kopen.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.