PFZW scherpt middellange termijndoelen in klimaatbeleid aan

0

Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) heeft de klimaatdoelen aangescherpt in zijn beleid om de beleggingen in lijn te brengen met het Akkoord van Parijs en zo bij te dragen aan een klimaatneutrale wereld die maximaal 1,5 graden opwarmt.

De middellange termijndoelen in het klimaatplan zijn:

  • 50% reductie van de CO2-intensiteit van aandelen en obligaties in 2030 ten opzichte van 2019.
  • Vastgoed en Infrastructuurbeleggingen zijn in 2030 ‘Paris-Aligned’.
  • Minimaal 15% van de totale beleggingen in 2030 zijn direct te relateren aan Sustainable Development Goals gericht op klimaat.

Duurzaamheidsambitie

Joanne Kellermann (foto), voorzitter van het PFZW-bestuur: “Deze nieuwe middellange termijndoelen zijn een verdere invulling van de duurzaamheidsambitie die wij eerder in ons beleggingsbeleid hebben vastgelegd. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor het verduurzamen van de bestaande beleggingen, zodat ondernemingen in de beleggingsportefeuille meer gaan bijdragen aan een reële economie die minder afhankelijk is van fossiele energie. Hiermee geven we invulling aan het Klimaatcommitment financiële sector.”

Geloofwaardig

“Voor aandelen en obligaties worden twee instrumenten ingezet: het aanwenden van aandeelhouders- en beleggersinvloed om ondernemingen aan te zetten tot een duurzame productie en de verkoop van belangen in ondernemingen die in hun sector onderpresteren als het gaat om hun CO2-voetafdruk. Om te zorgen dat de PFZW-beleggingen in vastgoed en infrastructuur in 2030 in lijn liggen met het Klimaatakkoord van Parijs, moeten fondsbeheerders een geloofwaardige lange termijn CO2-reductiestrategie opstellen. Voor Private Equity, waarvoor vooralsnog veel minder data beschikbaar zijn, moet deze Paris-alignment bereikt zijn in 2040”, zegt Kellermann.

Aansporen tot verduurzaming

“PFZW is belegd in vrijwel alle sectoren van de economie via verschillende beleggingscategorieën”, zegt Kellermann. “Dat betekent dat we op allerlei plekken in de economie ondernemingen kunnen aansporen te verduurzamen. Het streven naar impact op het klimaat vergt een lange adem, voor ons en voor de bedrijven waarin we belegd zijn. Maar het einddoel, een klimaatneutrale wereld, is de inspanning meer dan waard. Het PFZW-bestuur neemt die verantwoordelijkheid en onze deelnemers verwachten dit ook van ons.”

Lange termijn

Deze nieuwe klimaatdoelen passen volgens Kellermann in een langetermijnbeleid dat PFZW in 2015 in gang heeft gezet. “Dit startte in de periode tot 2020 met een sterke reductie van de CO2-intensiteit van de aandelenportefeuille en het opbouwen van een portefeuille van beleggingen met klimaatimpact. Het werd gevolgd door de verkoop van beleggingen in steenkool en teerzand. Begin dit jaar heeft PFZW aangekondigd afscheid te gaan nemen van olie- en gasproducenten die zich niet committeren aan het Klimaatakkoord van Parijs aan de hand van het ontwikkelen van een overtuigende strategie voor klimaattransitie. Ook dit is gericht op het genereren van klimaatimpact: PFZW wil dat olie- en gasbedrijven die de wereld nu nog voorzien van noodzakelijke fossiele energie hun kennis en kapitaal inzetten voor duurzame alternatieven.”

Evaluatie

“De voortgang van het nieuwe beleid zal ieder jaar worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld op basis van nieuwe inzichten en data. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht of er ruimte is om meer te beleggen in groene staatsobligaties van opkomende en snel groeiende economieën waar het energieverbruik hard toeneemt en de overheid maatregelen ter verduurzaming wil financieren. Het elders compenseren van CO2 die bij productieprocessen vrij komt (‘carbon offsetting’) als onderdeel van het bereiken van klimaatneutraliteit, wordt vooralsnog niet ingezet om de 2030-doelen te bereiken. Deze kunnen echter wel al een waardevolle toevoeging zijn voor de beleggingsportefeuille”, zegt Kellermann.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.