Pensioenstelsel: beide pensioencontracten even populair

0

Tijdens het Aon pensioencongres eind september vond een discussie plaats met pensioenfondsbestuurders, werkgevers en experts. Opvallende uitkomst was dat ‘het nieuwe ofwel doorontwikkelde contract’ en ‘de verbeterde premieregeling’ even populair lijken te zijn onder pensioenfondsbestuurders.

De hoofdlijnennotitie van het nieuwe pensioenstelsel is voornamelijk ingestoken vanuit het nieuwe contract. “Het is opvallend om te zien dat de helft van de pensioenfondsbestuurders de verbeterde premieregeling overweegt, zegt Frank Driessen, Chief Executive Officer van Aon Retirement & Investment. “Voor de verbeterde premieregeling zijn momenteel al kostenefficiënte uitvoerders in de markt. Dit kan best een verschuiving in de markt teweeg brengen.”

Belangrijke overwegingen zijn vaak begrijpelijkheid en communicatie richting deelnemers. De verbeterde premieregeling wordt volgens Driessen vaak als eenvoudiger beschouwd, omdat de beleggingsrendementen aan het individu worden toegekend. In het nieuwe ofwel doorontwikkelde contract wordt het totale beleggingsrendement verschillend aan cohorten toebedeeld, wordt er een solidariteitsreserve geïntroduceerd en kunnen beleggingsrendementen gespreid worden over de tijd.

Op 1 juli 2023 moet een concept besluit worden genomen over de nieuwe regeling (en dus ook welk contract), het invaren en de compensatie.

Dekkingsgraden lopen terug

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is teruggelopen van 96% in augustus naar nipt 95% in september. De meevaller van ongeveer 2% door de nieuwe Prognosetafel die het Actuarieel Genootschap vorig maand publiceerde, is hierin al meegenomen. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon. September kenmerkte zich door een verder dalende rente en de aandelenkoersen die onder druk staan.

De dekkingsgraad is met 95% boven het aangepaste tijdelijke wettelijk vereiste minimum van 90%. De hogere dekkingsgraden van voor de coronacrisis zullen echter in dit gemiddelde nog vervangen worden door de huidige lagere dekkingsgraden. Het blijft daardoor de vraag of alle fondsen uit de gevarenzone zijn aan het eind van het jaar. De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden.

Kortingsdreiging onverminderd groot

Kortingsdreigingen zullen dit jaar mogelijk nog meevallen, maar het is de vraag wat er de komende jaren gaat gebeuren, zegt Aon in een toelichting. “Met een gemiddelde dekkingsgraad van 95% zitten fondsen gemiddeld nog fors onder de benodigde 104%, die voor dit jaar weliswaar is aangepast naar 90%. Daarnaast krijgen de fondsen te maken met de dalende UFR, die behoorlijke impact op de dekkingsgraad zal gaan hebben. DNB heeft becijferd dat uitgaande van de stand per eind augustus een korting van 10% in 2022 dreigt.”

Aon vindt het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over de transitieperiode naar het nieuwe pensioenstelsel en hoe omgegaan wordt met kortingen. Het transitiekader zal uitgewerkt worden in het consultatiedocument, dat eind oktober verwacht wordt. Driessen: “Zoals Klaas Knot van De Nederlandsche Bank terecht heeft opgemerkt deze week, kan een nieuw stelsel de gevolgen van de lage rente niet ineens wegnemen. We zullen rekening moeten houden met lage rente en daardoor duurder pensioen. Het is van de belang de pijn die hierdoor veroorzaakt wordt evenwichtig te verdelen en hier goede afspraken over te maken.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.