‘Pensioenfondsen, informeer deelnemers op tijd over je overbruggingsplan’

0

Pensioenfondsen die gebruik willen maken van de tijdelijke regels van het transitie ftk moeten voor 1 juli 2024 een overbruggingsplan indienen bij DNB.

De tijdelijke regels van het transitie-ftk (Financieel Toetsingskader) maken het tijdens de transitieperiode mogelijk om eerder te indexeren en om kortingen uit te stellen of te voorkomen. Dat schrijft de AFM. “Wij doen momenteel onderzoek naar deelnemerscommunicatie door pensioenfondsen die vorig jaar een overbruggingsplan hebben ingediend. Het rapport daarvoor zal na de zomer worden gepubliceerd. Hieronder alvast de belangrijkste aanbevelingen voor fondsen die voor 1 juli dit jaar hun overbruggingsplan willen indienen.

  • Informeer deelnemers binnen een week: Informeer je deelnemers het liefst direct nadat je het overbruggingsplan hebt ingediend bij DNB, zoals we ook al vorig jaar meldden. En als dat niet lukt, dan in ieder geval binnen een week na indiening. Deelnemers kunnen zich dan een mening vormen over het overbruggingsplan, er vragen over stellen of eventueel een zienswijze indienen bij DNB.
  • Geef een toelichting op de tijdelijke regels: Licht de tijdelijke regels van het transitie-ftk op een begrijpelijke manier toe in je communicatie aan deelnemers. Wanneer mag je nu indexeren, welke kortingen mag je uitstellen en hoe verhouden deze tijdelijke regels zich tot het nieuwe pensioenstelsel? Indien je dergelijke complexe financiële besluiten kunt nemen als pensioenfonds, verwachten wij ook dat je deze op een begrijpelijke manier kunt toelichten. Niet alle pensioenfondsen lichtten dit vorig jaar toe. Hierdoor bleef het indexatie- en kortingsbeleid tijdens de transitie onduidelijk voor deelnemers, net als de risico’s die hierdoor toenamen.
  • Benoem in elke laag de kansen en risico’s: Zorg dat zowel de kansen als de mogelijke risico’s op evenwichtige wijze terugkomen in je communicatie. Geef ook aan waarom je ondanks de risico’s toch kiest voor het transitie-ftk. Die risico’s zijn bijvoorbeeld: minder vermogen bij invaren en mogelijke herverdelingseffecten. Vorig jaar benoemden pensioenfondsen die risico’s uitsluitend in een diepere communicatielaag. Communiceer in elke laag consistent over de kansen én over de risico’s.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.