Pensioenfederatie vreest hogere uitvoeringskosten

0

De Pensioenfederatie vreest dat de wijziging van de Beleidsregel Geschiktheid 2012 door DNB zal leiden tot hogere uitvoeringskosten, onder meer omdat er meer bestuurders noodzakelijk worden.

De federatie heeft in een brief gereageerd op het conceptbesluit 2019 tot wijziging van de Beleidsregel Geschiktheid 2012. “De Wet Versterking bestuur pensioenfondsen is recent geëvalueerd. Daarom was de veronderstelling dat aanpassing van de Beleidsregel Geschiktheid, die door DNB werd gepresenteerd als ‘beleidsarm’, niet zou leiden tot aanzienlijke wijzigingen. Dat is echter wel het geval.”

Memorie van toelichting

In de Memorie van toelichting van de wetswijzigingen naar aanleiding van de IORPII richtlijn staat: “Verplichte voorafgaande toetsing door DNB wordt niet noodzakelijk geacht. Dit is op grond van de richtlijn niet vereist en onwenselijk gegeven de kosten van het intensieve proces dat bestaat uit volledige toetsing vooraf op geschiktheid en betrouwbaarheid van alle personen die betrokken zijn bij het vervullen van een sleutelfunctie.”

Meer bestuurders

Uit de aanpassing van de Beleidsregel die DNB heeft voorgelegd, blijkt die toetsing nu wel de bedoeling van de toezichthouder, meent de Pensioenfederatie. “Dat leidt ertoe dat pensioenfondsbesturen nu opnieuw hun focus naar de indeling van hun governance moeten richten. En dat in een tijd waarin de druk op besturen hoog is. In bepaalde gevallen moeten door andere verdeling van taken, meer bestuurders worden aangetrokken. Dat leidt tot hogere uitvoeringskosten. Het is niet alleen de meest recente beleidsregel die tot meer kosten en regeldruk leidt, maar ook de eisen die DNB stelt aan de invulling van de sleutelfuncties bij pensioenfondsen. Zo ontstaat een stapeling van normering van DNB, op zowel de invulling als de toetsing.”

Nut en noodzaak

Goed toezicht is nodig, vindt de Pensioenfederatie. “Echter, als de toezichthouder nadere kaders stelt of open wettelijke normen verder invult, is het gebruikelijk dat hiervoor een deugdelijke wettelijke grondslag bestaat, dat dit in lijn is met de bedoeling van de wetgever en dat rekening wordt gehouden met het specifieke karakter van pensioenfondsen, afgezet tegen andere financiële instellingen. Dat is nu niet gebeurd. De toename van regeldruk en uitvoeringskosten lijken niet te zijn afgewogen tegen nut en noodzaak van de invulling van de Beleidsregel en de invulling van sleutelfuncties bij pensioenfondsen.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.