OvFD: ‘AFM-interpretatie zet financieel welzijn op scherp’

0

De OvFD vreest voor de gevolgen voor consumenten van de nieuwe interpretatie van de begrippen ‘informeren’ en ‘adviseren’ die de AFM voorstelt. Volgens voorzitter Christian Dijkhof creëert de AFM met het begrip ‘informeren’ eigenhandig een nieuwe activiteit, die buiten de Wft valt.

Ongediplomeerde klantmedewerkers kunnen aan de slag met bestaande producten

Kort gesteld is er volgens de AFM sprake van adviseren in de zin van de Wft, bij een persoonlijke aanbeveling aan een (potentiële) klant, over een voor hem nieuw af te sluiten financieel product van een specifieke aanbieder. Er is sprake van informeren wanneer één of meerdere van de onderstaande criteria niet van toepassing zijn.

  1. Er moet sprake zijn van een aanbeveling, dus niet enkel het delen van objectieve informatie;
  2. De aanbeveling die gedaan wordt, wekt de suggestie dat deze passend is voor de individuele klant, of wordt gegeven op basis van de persoonlijke situatie;
  3. De aanbeveling moet zien op een nieuw af te sluiten financieel product;
  4. De aanbeveling is niet (alleen) gedaan aan het publiek;
  5. De aanbeveling dient zich te richten tot een (gevolmachtigde van een) (potentiële) klant.

Wanneer niet aan alle criteria wordt voldaan, is er volgens de AFM dus geen sprake van adviseren.

Alleen nieuwe producten

Het door de AFM omschreven begrip ‘informeren’ brengt mogelijk financiële risico’s voor consumenten met zich mee, stelt de Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD). Dijkhof: “De Wft is destijds opgesteld om te waarborgen dat consumenten een passend, vakbekwaam en integer advies krijgen. Via deze interpretatie van ‘informeren’ wordt dit volledig losgelaten, daar waar het gaat om bestaande producten die een consument heeft afgesloten.

Volgens de nieuwe interpretatie mag er dus alleen nog van adviseren worden gesproken als er aan vijf door de AFM opgestelde criteria wordt voldaan. De meest in het oog springende voorwaarde is dat de AFM alleen van advies spreekt bij een nieuw af te sluiten financieel product, terwijl consumenten voor hun financieel welzijn ook vaak gebaat zijn bij gedegen financieel advies over hun bestaande producten.”

Grote financiële risico’s

In de praktijk betekent dit volgens Dijkhof dat alle wijzigingen binnen een bestaand contract van een financieel product kunnen worden aanbevolen. “Dus geïnformeerd, zonder dat daarbij de adviesregels gelden. Ook niet bij complexe- of impactvolle producten. Zoals een aanpassing van de hypotheek of het wijzigen van de verzekerde som en de wachttijd van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit kan volgens de nieuwe interpretatie van de financiële toezichthouder voortaan gedaan worden door ongediplomeerde klantmedewerkers. Dit brengt grote financiële risico’s met zich mee voor consumenten, en druist in tegen de belofte van de AFM om bij te dragen aan financieel welzijn in Nederland”.

Terug in de tijd

De beoogde verduidelijking van deze begrippen binnen de wet- en regelgeving voor financieel advies, maakt het volgens Dijkhof in de praktijk alleen maar onduidelijker. “De afgelopen 10 tot 15 jaar heeft de sector, samen met de AFM, gezorgd voor degelijke processen en waarborgen die consumenten een passend en correct advies garanderen. Deze nieuwe interpretatie staat haaks op die ontwikkelingen en werpt de positie van de consument, op dit onderdeel, jaren terug in de tijd.”

AFM formuleert drie principes voor actief klantbeheer

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.