Overgangsperiode vakbekwaamheid naar 1-4-2016

0

Minister Dijsselbloem geeft adviseurs meer tijd om aan de nieuwe vakbekwaamheidsregels te voldoen. Hij verlengt de overgangstermijn met een kwartaal tot 1 april 2016. Dit moet financieel adviseurs nog beter in staat stellen om alle beoogde PEplus-examens in de overgangsperiode te behalen.

Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij schriftelijk ingaat op vragen van de Vaste Kamercommissie voor Financiën in het kader van een schriftelijk overleg over de stand van zaken met betrekking tot centrale Wft-examinering.

Dijselbloem: “Ik ben geen voorstander van een verlenging van de overgangstermijn met één jaar vanwege capaciteitsproblemen, omdat ik die nu niet voorzie. Deze sector is steeds goed in staat gebleken het aanbod op de vraag af te stemmen. Financieel adviseurs weten bovendien sinds eind 2013 dat ze twee jaar de tijd hebben om hun PEplus-examens te halen.

Andere redenen
De minister heeft dus om andere redenen besloten om de overgangstermijn met één kwartaal te verlengen tot 1 april 2016. “Ten eerste heb ik ervaren dat opleidingsinstituten en het CDFD de eerste maanden van een nieuw kalenderjaar nodig hebben om de vastgestelde nieuwe actualiteiten voor een bepaald kalenderjaar te verwerken in de lesstof respectievelijk de examenvragen in de centrale examenbank.

Ten tweede biedt de ‘Regeling gelijkstelling diploma’s vakbekwaamheid’ geen mogelijkheid tot vrijstelling. Ook is geen hardheidsclausule opgenomen voor schrijnende gevallen in verband met de einddatum van 31 december 2015. Een verlenging van drie maanden biedt ook op dat vlak enige extra ruimte.

Ten derde is de Centrale Examenbank in 2014 pas per 1 maart gestart met de afname van PEplus-examens. Dit ging dus gedeeltelijk ten koste van de overgangstermijn van twee jaar.”

Brancheorganisaties: goede eerste stap
De verlengde overgangstermijn met drie maanden noemen de verenigde belangenorganisaties een goede eerste stap. Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD constateren namelijk dat met dit uitstel niet alle problemen zijn opgelost, bijvoorbeeld:

  • een te hoge toegepaste cesuur
  • een klachtenregeling die niet voldoet
  • de kwaliteit en actualiteit van de vragen in de examenbank
  • de wijze van toetsen van vaardigheden en integriteit
  • de problemen voor MBO- en HBO-studenten met het onderdeel vaardigheden

    Bovendien vragen de verenigde belangenorganisaties zich af of deze overgangstermijn lang genoeg is.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.

Reacties zijn gesloten voor dit bericht.