Overgang naar directe beloning niet makkelijk

0

De assurantiebelasting gaat omhoog en de minister overweegt om de kosten van advies niet langer aftrekbaar te maken. Dat maakt de overgang naar directe beloning er niet eenvoudiger op, vindt Bureau D&O.
 
Tot 2002 was het een economisch delict wanneer een verzekeringsadviseur zijn kosten van advies rechtstreeks aan de klant in rekening bracht. In 2002 is dit verbod opgeheven en werd directe beloning toegestaan. De fiscus heeft toen een standpunt ingenomen en vastgelegd in een brochure hoe deze directe beloning zou moeten worden belast en in hoeverre deze directe beloning door de verzekeringnemer in mindering gebracht mag worden op zijn belastbaar inkomen.

Uitgangspunt van de fiscus was en is, dat de beloning van het intermediair die onderdeel uitmaakt van de premie (=provisie), gelijk moet worden behandeld aan de beloning die rechtstreeks aan de verzekeringnemer in rekening wordt gebracht.
 
Voor de aftrekbaarheid betekent dit, dat indien de premie inclusief de provisie voor de klant aftrekbaar is, dit ook geldt wanneer de kosten van dit advies direct aan de verzekeringnemer in rekening worden gebracht. Uiteraard moeten de aftrekbare premie en de kosten van het advies samen binnen de geldende fiscale grenzen vallen.

Afgelopen maanden heeft over deze regeling opnieuw overleg plaatsgevonden tussen het ministerie van Financiën en marktpartijen zoals het Verbond van Verzekeraars en Adfiz. Het ministerie heeft in dit overleg aangegeven in beginsel de hierboven genoemde regel te willen handhaven, mits aanbieders en het intermediair bereid zijn deze kosten te renseigneren. Dit zou betekenen dat aanbieders -die zelf adviseren- en het intermediair, verplicht worden om de Belastingdienst te voorzien van de, voor de belastingheffing bij de verzekeringnemer, relevante informatie. De minister is verteld dat deze nieuwe verplichting tot ongewenste administratieve lasten bij het intermediair gaat leiden. Hierop heeft het ministerie laten weten te overwegen de hele aftrek van advieskosten dan maar te schrappen. Partijen onderzoeken thans of tegen beperkte inspanning het intermediair toch zou kunnen voldoen aan deze renseigneringsplicht. Dit in de hoop dat het ministerie alsnog de aftrek van de advieskosten wil handhaven.
 
Voorstanders van het verbod van provisie hebben altijd een beeld geschetst als zou de invoering van directe beloning eenvoudig aan de consument zijn uit te leggen. In plaats van een premie van 100 euro bestaande uit 80 euro premie voor de aanbieder en 20 euro voor de kosten van de bemiddelaar, zou de klant nu 80 euro moeten betalen aan de aanbieder en apart 20 euro aan de bemiddelaar.
 
Naar het zich laat aanzien wordt de communicatie toch niet zo gemakkelijk als voorstanders hebben geschetst. Allereerst moet in een aantal sectoren zoals auto, AOV en verzuim, er rekening mee worden gehouden dat door de slechte technische resultaten over de volle linie, de premies aanzienlijk zullen stijgen. Daarnaast komt dan nog de extra assurantiebelasting en het eventueel vervallen van de aftrekbaarheid van bepaalde kosten.
 
Het is te voorspellen dat de consument de verschillende oorzaken van deze kostenstijgingen niet makkelijk zal doorzien en daardoor extra kritisch de voorstellen voor de directe beloning van de adviseur zal ontvangen. Dit wordt mede veroorzaakt door het ontbreken van een goede mediacampagne als begeleiding van het voorgenomen verbod op provisie.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.

Reacties zijn gesloten voor dit bericht.