ORV staat al te lang tussen de coulissen

0

Wet- en regelgeving hebben tot een sterke daling geleid in de bereidheid van de meest kwetsbare consumenten om een ORV af te sluiten. Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur Bureau DFO, stelt echter vast dat naast de politiek ook de sector zelf debet is aan de huidige ongewenste situatie op de ORV-markt.

Deze week zijn de resultaten gepubliceerd van het jaarlijkse onderzoek van Bureau DFO met betrekking tot Overlijdensrisicoverzekeringen (ORV). Uit de interviews met aanbieders en gevolmachtigden die voor dit onderzoek zijn gehouden, blijkt dat het overgrote deel van de nieuw afgesloten ORV’s plaatsvindt binnen het domein hypotheken. Dit terwijl de ORV volgens Oosterbaan Martinius ook op vele andere gebieden consumenten noodzakelijke, financiële zekerheid kan bieden. “Bijvoorbeeld voor personen die onverwacht en ongewild in een vaak emotioneel en financieel kwetsbare positie komen te verkeren, maar ook door, in de gesprekken rondom het hypothecair krediet, niet altijd die aandacht aan het risico op (voor)overlijden te geven waar deze consumenten belang bij hebben. Het maatschappelijk belang van de ORV is groot. Veel leed kan tegen verwaarloosbare kosten worden voorkomen.”

Provisieverbod

Ook de gevolgen van het verbod van provisie uit 2013 lijken volgens Oosterbaan Martinius onvoldoende in beeld. “Niet alleen de bereidheid van de meest kwetsbare consumenten om een ORV af te sluiten is sterk afgenomen, dezelfde wet- en regelgeving heeft er ook toe geleid dat onderhoud en nazorg niet plaatsvindt in een mate die voor de consument van belang is. Bij de toezichthouder en politiek lijkt ondanks dat sprake van een collectieve blokkade om zich open te stellen om de negatieve gevolgen van op goede gronden genomen maatregelen te analyseren en gegeven de uitkomsten het eerder ingezette beleid aan te passen. In bepaalde mate zie je hier een zelfde proces voltrekken als rondom de Toeslagaffaire: signalen niet willen zien en eigen beslissingen uit het verleden niet ter discussie willen stellen.”

DFO ORV-onderzoek

Behalve de interviews bestaat het onderzoek eveneens uit een waardering door financieel adviseurs van de dienstverlening van aanbieders en gevolmachtigden op het gebied van ORV. Dat onderzoek is gehouden in de periode 25 mei tot en met 21 juni. De resultaten zijn gebaseerd op 758 waarnemingen. Op jaarbasis sloten de aan het onderzoek deelnemende kantoren gemiddeld 51,1 ORV’s bij gemiddeld 3,4 aanbieders/gevolmachtigden. Respondenten geven aan dat de hoogte van de premie en de vaste premie de belangrijkste criteria zijn waarop hun uiteindelijke keuze wordt gebaseerd.

Van de verschillende partijen waarmee de respondenten samenwerken wordt gevolmachtigde TAF en aanbieder Scildon het hoogst gewaardeerd op alle keuze-elementen waarvan de respondenten aangeven deze belangrijk te vinden.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.