Opnieuw moeten banken rente terugbetalen

0

Hollandsche Disconto Voorschotbank en Santander Consumer Finance Benelux moeten hun klanten met een doorlopend krediet de te veel betaalde rente terugbetalen, zo blijkt uit gepubliceerde uitspraken van de Commissie van Beroep van Kifid.

Bezwaren tegen het gebruik van de DNB- en CBS-rentereeks halen niets uit

Deze week heeft de Commissie van Beroep zich opnieuw uitgesproken in twee klachtzaken over het rentetarief op doorlopend krediet. Ook consumenten met een doorlopend krediet van Hollandsche Disconto Voorschotbank en van Santander Consumer Finance Benelux mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde uitspraken.

De Commissie van Beroep gaat niet mee in de vrije uitleg van beide banken dat zij de rente naar eigen goeddunken binnen redelijke grenzen zouden kunnen aanpassen. Dat is een uitleg die voor de consument niet-transparant is en die het evenwicht in rechten en plichten tussen consument en bank zou verstoren in het nadeel van de consument, zo valt te lezen. Ook handhaaft de Commissie van Beroep in deze zaken het gebruik van de referentierente uit het deskundigenrapport ‘Onderzoek referentierente doorlopend consumptief krediet’. Beide banken moeten de door de consumenten verschuldigde rente gedurende de looptijd van het krediet opnieuw berekenen en per saldo te veel betaalde rente terugbetalen.

Referentierente wel bruikbaar

De Commissie van Beroep bevestigt in de vandaag gepubliceerde uitspraken nog eens dat vanaf 1 juni 2010 als referentie de rentereeks kan worden gebruikt die De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert. Voor de periode van 1 januari 1998 tot 1 juni 2010 dient de CBS-rentereeks te worden gebruikt, gecorrigeerd met 0,91 procentpunt. Beide banken hadden diverse bezwaren gemaakt tegen het gebruik van de DNB- en CBS-rentereeks. Deze zou geen rekening houden met risicocategorieën, niet representatief zijn, negatief uitpakken voor de bank en er zou een minimale bandbreedte van 2 procentpunt moeten gelden.

Alles overziend en afwegend concludeert de Commissie van Beroep echter dat de bezwaren van beide banken tegen de referentierente niet zwaarwegend genoeg zijn om deze niet te gebruiken om na te gaan of de rente op het doorlopend krediet in het verleden heeft meebewogen met de relevante marktrente. In de beroepsprocedures is hiervoor ook geen betere maatstaf aangedragen

Extra duiding referentierente

Voor alle duidelijkheid merkt de Commissie van Beroep op dat zij met de referentierente niet heeft bepaald welke rente redelijk is. “Evenmin dient de referentierente voor een kredietaanbieder als benchmark om te bepalen of deze een ‘juist’ tarief heeft toegepast in vergelijking met andere kredietaanbieders. De referentierente is ook niet bedoeld als externe rentevoet die krediet-aanbieders in de toekomst zouden moeten volgen.”

Meer klachten

Kifid heeft meerdere soortgelijke klachten van consumenten tegen Hollandsche Disconto Voorschotbank en tegen Santander Consumer Finance Benelux in behandeling. Bij de beoordeling van deze klachten zal de Geschillencommissie de lijn volgen zoals uiteengezet in de vandaag gepubliceerde uitspraak van de Commissie van Beroep.

De uitspraken CvB 2021-0021 en CvB 2021-0020 in de beroepsprocedures van respectievelijk Hollandsche Disconto Voorschotbank en van Santander Consumer Finance Benelux zijn bindend. De uitspraken hangen samen de uitspraken van de Geschillencommissie, respectievelijke GC 2020-659 en GC 2020-622, die in hoofdzaak overeind blijven. Betreffende uitspraken zijn hier te vinden:

 

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.