Oplossingsrichtingen compensatie overstromingsschade

0

In het position paper ‘Overstroming’ stelt het Verbond van Verzekeraars vier oplossingsrichtingen voor om de compensatie bij overstromingsschade nu en in de toekomst nog beter en duidelijker te regelen. Het Verbond is nu met de overheid en andere stakeholders in gesprek over de haalbaarheid van de oplossingen.

In het position paper van het Verbond staan de volgende voorstellen voor betere compensatieregelingen bij schade door overstromingen van grote rivieren of zee door extreme neerslag en/of grote hoeveelheden smelt-of regenwater uit het buitenland:

  1. “Leg in de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) duidelijker vast wanneer en hoeveel de overheid als tegemoetkoming uitkeert aan particulieren en bedrijven voor schade en kosten door een ramp. Dan zijn verzekeraars beter in staat hier aanvullende verzekeringen op te ontwikkelen.”
  2. “Kijk als overheid op basis van nieuwe klimaatinzichten nog eens goed naar een solidair stelsel met een evenredige premie-opslag op de opstalverzekering voor overstromingen.
  3. “Overweeg een publiek-private catastrofepool dat ook andere klimaatoorzaken dekt, zoals aardbevingen, verzakkingen en zonnestormen.”
  4. “Indien de overheid de compensatie voor een klimaatramp in eigen hand wil houden: maak gebruik van de expertise van verzekeraars voor een modern en efficiënt schadeprotocol.”

Vervolgstappen deze zomer

Nadat overheid en stakeholders zich hebben uitgesproken over deze oplossingsrichtingen en de haalbaarheid ervan, zal het Verbond op basis daarvan besluiten welke oplossingen het verder gaat uitwerken. Het Verbond verwacht in de loop van de zomer meer te kunnen melden over de voortgang.

Dekking lokale overstromingen

In 2018 heeft het Verbond een adviesrapport gepubliceerd met mogelijkheden om via particuliere en zakelijke opstal- en inboedelpolissen aanvullende dekking te bieden tegen lokale overstromingen. Sinds het rapport is volgens het Verbond een ontwikkeling gaande waarbij verzekeraars de dekking voor lokale overstromingen uitbreiden.

Overstromingsschade goed verzekerbaar

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.