Op weg naar 2017: Gaston Merckelbagh – VSZ

0

Hoe de wereld van de sociale zekerheid en de inkomensverzekeringen er in 2017 uitziet, hangt sterk af van hoe 2016 eindigt. Terugkijkend valt echter op dat verzekeraars vrij laat op de stelselwijziging (samenvoeging van WGA-vast en WGA-flex) hebben gereageerd. Maar ook adviseurs zijn over het algemeen laat in actie zijn gekomen.

Voor wie er oog voor heeft, zijn er volop kansen.

Auteur: Gaston Merckelbagh, algemeen directeur VSZ

Dit heeft ervoor gezorgd dat de advisering vooral draaide om bestaande portefeuilles, met daarbinnen een focus op het grootbedrijf en vaak toch weer besluitvorming op basis van premievergelijking. Nog te weinig wordt de wijze waarop de dienstverlening is ingericht, op waarde geschat. Het uiteindelijke doel van het eigenrisicodragen.

Grote kansen

Ik zie in 2017 grote kansen voor inkomensadviseurs die zich vanaf 1 januari proactief opstellen en uitgaan van de kracht van een eigen adviesverhaal. Het afgelopen jaar worstelden veel werkgevers met het vraagstuk van eigenrisicodragen versus publiek verzekeren. Daar hebben adviseurs grote toegevoegde waarde door deze vraagstukken aan de orde te stellen en bijbehorende besluitvormingsprocessen goed te begeleiden. Van tijdige en adequate gegevensverzameling tot een soepele adviesprocedure met de ondernemingsraad: voor wie er oog voor heeft, zijn er volop kansen.

Loonwaarde

De tijdsdruk zal net zo groot zijn als afgelopen jaar, dit geldt ook voor de kansen. Veel werkgevers zijn nog steeds publiek verzekerd. Omdat ze niet aan het vraagstuk van eigenrisicodragen zijn toegekomen of omdat het niet is gelukt om er vóór 1 oktober 2016 over te beslissen. Zij kunnen hun Whk-beschikking komend jaar alsnog vervangen door een privaat alternatief. De advisering loopt in 2017 met dezelfde intensiviteit, start dus in direct in januari, door om de aanvraag eigenrisicodragerschap voor 1 april 2017 gereed te hebben.

De beste kansen zijn hierbij weggelegd voor adviseurs die continu investeren in hun kennis- en adviesvaardigheden, aan actief portefeuillebeheer doen en verder kijken dan sec premievergelijken.

Uiteindelijk draait bij ziekte en arbeidsongeschiktheid alles om duurzame re-integratie en het creëren van loonwaarde. Daar kun je bovendien altijd over adviseren, los van iedere premieopgave of aanmeldingsdeadline. Zo sta je als adviseur in alle opzichten sterker.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.