ONVZ geeft wereldwijde zorgdekking

0

ONVZ heeft een nieuwe aanvullende module: Wereld- Fit. Mensen die voor een tijdelijk verblijf naar het buitenland gaan ontvangen daarmee wereldwijd de zorg zoals ze die ook in Nederland gewend zijn. Een reisverzekering met zorgelementen heb je hiervoor niet meer nodig, zegt bestuursvoorzitter Jean-Paul van Haarlem.

‘Vrije zorgkeuze belangrijker dan ooit’

Zorgverzekeraars moeten dankzij ingrijpen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bij al hun producten duidelijk aangeven of er sprake is van een natura-, restitutie- of combinatiepolis. Een juiste stap vindt ONVZ. “Binnen de complexiteit van het zorgstelsel wordt keuzevrijheid voor werkgever en consument een steeds belangrijker keuze-element gevonden. Daarover moet dus geen enkele twijfel bestaan”, zegt Van Haarlem in de novembereditie van InFinance.

Een juist besluit

Het nieuwe uitgangspunt van de NZa maakt onderdeel uit van een breder pakket aan maatregelen om meer duidelijkheid te scheppen in het woud aan zorgverzekeringen en verschillende verzekeringslabels waaronder vrijwel identieke producten in de markt worden gezet. Nu nog krijgt de NZa regelmatig signalen dat burgers onverwacht moeten bijbetalen voor zorg, omdat ze denken dat alle zorg wordt vergoed, maar dit bij hun polis niet zo is. Daarom moeten de zorgverzekeraars voor de polissen van 2017 duidelijk het onderscheid aangeven. ONVZ is als echte restitutieverzekeraar blij met dit besluit van de NZa.

Van Haarlem: “Wij hebben altijd een restitutiepolis gevoerd. Juist door de onduidelijkheid in de markt heeft ONVZ in het verleden de term zuivere restitutiepolis gebruikt om het onderscheid duidelijk te maken. Door de aanscherping van de definitie restitutie hoeft dat nu dus niet meer. Het woord restitutie staat weer voor het product dat wij altijd al gevoerd hebben, het was restitutie en het blijft restitutie. Die vrije keuze voeren we al sinds onze oprichting in 1933, we hebben nooit anders gedaan.”

Verkiezingen

De zorg wordt een belangrijk onderwerp in de aankomende parlementsverkiezingen. Iedereen krijgt in 2017 te maken met een hogere zorgpremie. Hierdoor wordt het prijsbewustzijn groter en gaat men bewuster keuzes maken, verwacht Van Haarlem: “Bewuster in de zin van blijven of overstappen naar een andere zorgverzekeraar. ONVZ kiest ook dit zorgseizoen weer bewust voor een kwalitatieve groei van de verzekeringsportefeuille. Binnen het segment dat bij ons past, streven we naar een bewuste groei van maximaal 1 tot 2%. Dat segment bestaat uit mensen en bedrijven die bewust op zoek zijn naar kwaliteit en dit willen ervaren in de producten en dienstverlening.

‘Je moet zichtbaar zijn’

De tijd dat je met de processen onderscheidend kon zijn, ligt achter ons. Het gaat nu veel meer om de zichtbaarheid naar je klanten toe. Dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor het intermediair. Zij moeten net als iedereen goed nadenken over de toegevoegde waarde van hun dienstverlening. Als onderdeel van de totale klantportefeuille vertegenwoordigt zorg een duidelijk belang. Ga daarover als adviseur het gesprek aan met je klant.”

WereldFit

Voor komend jaar introduceert ONVZ een nieuw product: Wereld- Fit. Met deze aanvullende module biedt de zorgverzekeraar mensen die voor een tijdelijk verblijf naar het buitenland gaan een volledige werelddekking. “Waar je nu nog vaak dekkingdiscussies hebt met de parallel lopende reisverzekering, voeren wij voor verzekerden met een WereldFit-module het hele segment buitenlandzorg uit bij een tijdelijk verblijf. De gedachte achter deze module is dat we er altijd voor onze leden willen zijn. We bieden hen straks ook wereldwijd de zorg zoals ze die van ons gewend zijn in Nederland. Een reisverzekering met zorgelementen heb je hiervoor niet meer nodig, de klant regelt alles rechtstreeks met ONVZ.”

Groot in collectief

Een groot deel van de ONVZ-portefeuille bestaat van oudsher uit bedrijfscollectiviteiten. In de collectieve markt is het intermediair volgens Van Haarlem veel meer adviseur geworden en minder een beherende partij. Ook ziet hij in dit marktsegment dat de adviseur vaker gebruik maakt van de execution-only-variant. Binnen de zakelijke doelgroep ligt de focus op ondernemers die op zoek zijn naar kwaliteit. Van Haarlem: “Met deze bedrijven wordt ook steeds intensiever opgetrokken in het kader van gezondheidsmanagement, wat voor de adviseur en werkgever echt een stuk maatwerkdienstverlening is wat je samen moet invullen om het een verlengstuk van de bedrijfscultuur te maken.”

‘Het zorgmoment is voor zowel de verzekerde als voor ons het moment van de waarheid.’

ONVZ is met 466.000 verzekerden een middelgrote zorgverzekeraar. De uitstroom onder individuele verzekerden is volgens Van Haarlem klein en vaak keren verzekerden die een collectiviteit verlaten weer terug als individueel verzekerde van ONVZ. “Het is de vrije keuze en hoge kwaliteit die hen met ons bindt. De prijsgevoeligheid is groot in de markt en tegelijkertijd willen mensen ook waar voor hun geld. Een verzekerde ziet de ‘verzekeringsdeal’ als zakelijk, maar ervaart de zorg als de niet-zakelijke component van deze deal. Het zorgmoment is voor zowel de verzekerde als voor ons het moment van de waarheid. Dat moet goed zijn. Daar staat de begeleiding door onze zorgconsulenten garant voor.”

Provisie versus korting

Met ingang van 2017 verlaagt ONVZ de maximumprovisie voor het individuele segment naar 2% voor de basisverzekering en 5% voor aanvullende verzekeringen. Dit is nu (onveranderd sinds 2006) respectievelijk 3 en 10%. In samenhang met het verlagen van de maximumprovisie gaat de verleende collectiviteitskorting omhoog van 2 naar 3% voor de basisverzekering en van 2 naar 7% voor de aanvullende verzekeringen.

Volgens ONVZ kiezen veel verzekeringsadviseurs al voor minder provisie in het individuele segment om hun relaties een hogere korting te kunnen bieden. Uit een portefeuilleanalyse over de afgelopen jaren blijkt volgens de zorgverzekeraar dat de uitstroom bij deze groep verzekerden aanmerkelijk lager is dan de groep die de standaard 2% korting ontvangen. “Op basis van deze ontwikkelingen en inzichten alsmede de algehele ontwikkeling van de intermediaire beloning in de zorgverzekeringsmarkt, zijn wij tot de conclusie gekomen dat de door ons gehanteerde maximumprovisie voor het individuele segment niet (meer) marktconform is en dat daarom aanpassing noodzakelijk is”, aldus de verzekeraar in een brief aan de intermediaire relaties.

Reservemythe

ONVZ is een vereniging zonder winstoogmerk. Al het geld dat binnenkomt vloeit uiteindelijk weer terug naar de verzekerden, benadrukt Van Haarlem: “Juist omdat er discussie is ontstaan over de reserves van zorgverzekeraars is het belangrijk dat je hierover goed en duidelijk communiceert. Net als vorig jaar wordt ook nu weer een substantieel deel van onze reserves ingezet om de premie beheersbaar te houden. Maar het blijft een complex verhaal en de realiteit is natuurlijk wel dat de consument te maken heeft met een stijgende zorgpremie. Dan kan het idee ontstaan dat met toevoeging van een groter deel van de reserves die stijging minder groot hoeft te zijn.

‘Met alle reserves samen kun je nog geen vier maanden alle zorgpremies betalen’

Maar van alle reserves die de Nederlandse zorgverzekeraars op dit moment aanhouden, kun je nog geen vier maanden alle zorgpremies betalen. Dan is het echt op. De berg lijkt groot, maar in de context van al het geld dat we jaarlijks aan zorg uitgeven is het maar een heel klein bedrag. Door de afbouw van de reserves te spreiden kun je de premiestijging beter beheersbaar houden.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.