Onvrede over afschaffen collectiviteitskorting

0

Zilveren Kruis is verbaasd over het voornemen van minister Van Ark om per 1 januari 2023 de collectiviteitskorting af te schaffen en Adfiz zegt onaangenaam verrast te zijn. De Consumentenbond laat weten zich wél te kunnen vinden in de maatregelen van de minister.

De verlaging van de maximale collectiviteitskorting van 10 naar 5 procent per 1 januari 2020 laat volgens Zilveren Kruis al een verminderd draagvlak zien binnen de collectiviteit. “Daarmee neemt ook de impact van preventieve en gezondheidsbevorderende programma’s af. Als deze trend zich doorzet, leidt dit ertoe dat waardevolle initiatieven en afspraken op het gebied van preventie voor grote groepen werknemers, patiënten en chronisch zieken, senioren en mensen met een laag inkomen niet kunnen worden voortgezet of uitgebouwd. Dit staat dit haaks op de beweging naar meer preventie en gezondheid die het Kabinet wil inzetten”, aldus Zilveren Kruis.

Adfiz

Met de voorgenomen afschaffing van de collectiviteitskorting op de basisverzekering dreigt minister Van Ark ook volgens Adfiz ‘een bom’ te leggen onder zorginhoudelijke afspraken waar steeds meer werknemers, chronisch zieken en minima van profiteren. “Adviseurs en zorgverzekeraars hebben de afgelopen jaren gezamenlijk geïnvesteerd in relevante zorginhoudelijke afspraken voor deelnemers aan collectiviteiten. Volgens onderzoeksbureau Equalis is het aantal collectiviteiten met zorginhoudelijke afspraken sinds 2016 gestegen van 20% naar ongeveer 90%. De verwachting is dat we de komende jaren ook gaan zien dat deze afspraken naast meerwaarde voor de klant ook besparingen op de zorgverzekering opleveren. Daarbij worden de bredere voordelen (lager verzuim, vitalere werknemers, minder wanbetalers) nog buiten beschouwing gelaten.”

Kortingsinstrument creëert volume

Hoewel Adfiz de minister gelijk geeft als zij stelt dat zorginhoudelijke afspraken ook zonder korting gemaakt kunnen worden, heeft dat alleen maar zin op het moment dat de collectiviteit ook voldoende groot is. “Als slechts een beperkt aantal werknemers of leden van een patiëntenvereniging meedoen, wegen de kosten van de afspraken niet op tegen de besparing. De afgelopen jaren bleek het kortingsinstrument het middel bij uitstek om werknemers te prikkelen om een zorgverzekering bij de collectiviteit van de werkgever of andere contractant af te sluiten. Wij zullen met zorgverzekeraars in gesprek gaan over de gevolgen van het vervallen van de korting”, aldus Adfiz.

Zilveren Kruis

Zilveren Kruis noemt de besluitvorming te overhaast. “Er is geen sprake van een serieuze evaluatietermijn, zoals gebruikelijk. Wij hebben in de afgelopen jaren samen met werkgevers, werknemers, gemeenten en andere collectiviteiten juist grote stappen gezet om de zorginhoudelijke meerwaarde van de samenwerking met collectiviteiten verder te versterken.” Daarbij verwijst de grootste zorgverzekeraar net als Adfiz op de positieve resultaten die in het Equalis-onderzoek over collectiviteiten worden aangetoond. “Collectiviteiten waar inhoudelijke afspraken niet of niet goed mogelijk zijn, zijn in de afgelopen jaren al afgebouwd.”

Consumentenbond

De Consumentenbond kan zich wel vinden in de maatregelen van de minister. In een reactie schrijft de belangenbehartiger: “Het is niet terecht dat individueel verzekerden betalen voor de kortingen van collectief verzekerden. Het afschaffen van de collectiviteitskorting maakt het aanbod aan zorgverzekeringen bovendien een stukje overzichtelijker. Hierdoor wordt het vergelijken van zorgverzekeringen makkelijker. In voorgaande jaren streden wij met onze actie Polisjungle al voor een overzichtelijker polisaanbod.”

Streep door collectiviteitskorting basisverzekering

 

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.