‘Ondernemers, geef pensioenpremies zelfde prioriteit als loon’

0

Ger Jaarsma, voorzitter van de Pensioenfederatie, schrijft in een column in de website van de Pensioenfederatie over bericht dat de Hoge Raad niet-betaalde pensioenpremies uitsluit van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

Jaarsma: “Deze week bereikte ons het bericht dat de Hoge Raad niet-betaalde pensioenpremies uitsluit van de WHOA. Dat is een wet die regelt dat bedrijven die dreigen failliet te gaan, een doorstart kunnen maken, mits alle schuldeisers gedwongen schulden kwijtschelden. Advocaten zijn daartegen. Want ondernemers gaan dan eerder failliet, zeggen zij. Maar pensioenpremies wegstrepen, betekent feitelijk dat een deel van de loonsom van de werknemer verloren gaat. Daar heeft de Hoge Raad een stokje voor gestoken. Terecht, vind ik.”

Niet de hoogste prioriteit

“Uit mijn tijd bij de kredietbanken weet ik dat pensioenpremies niet de hoogste prioriteit hebben als er schuldenproblematiek is. Dat is vanuit de visie van de ondernemer goed te begrijpen. Maar het roept tegelijkertijd vragen op als je bedenkt wat pensioen feitelijk is: een deel van de loonsom. En loon doorbetalen, dat probeert een ondernemer tot het laatst toe wèl te doen. Vanuit die visie voorziet de NOW-regeling ook expliciet in een opslag om aan pensioenpremies te kunnen voldoen.”

Onderhandelingspositie

“Het is beter wanneer bedrijven hun premieschuld in zware tijden niet zo hoog laten oplopen voor ze aan de bel trekken, maar pensioenpremies dezelfde prioriteit als salaris geven. In de praktijk gebeurt het trouwens regelmatig dat pensioenfondsen betalingsregelingen afspreken of een deel van de premieschuld laten vervallen om faillissement te voorkomen. Maar met de WHOA verliezen ze hun onderhandelingspositie en worden ze gedwongen onbetaalde pensioenpremies weg te strepen. Dat is nu voorkomen.”

Belang

“Dat is in belang van hun werknemers, maar ook in het belang van andere werkenden in de sector. In Nederland geldt bij bedrijfstakpensioenfondsen namelijk: geen premie, wél recht op pensioen. Wanneer er niet betaald is, moet dit pensioen worden opgehoest door de ándere werknemers en gepensioneerden in het pensioenfonds.”

Nieuwe realiteit

“Kortom: de WHOA heeft nog kans van slagen als ondernemers pensioenpremies, het uitgesteld loon, dezelfde prioriteit geven als het actuele loon. Dat is gezien de uitspraak van de Hoge Raad, die overigens in lijn is met de Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie, de nieuwe realiteit.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.