Obvion oogst waardering voor verandertraject

0

Bij zijn aantreden in 2018 stelde CEO Carlo van Kemenade vast dat Obvion wel wat vaart mocht maken met het digitaliseren en daarmee optimaliseren van zijn dienstverlening en processen. Dit jaar al werd een aantal onderdelen van de daarop ingezette organisatorische verbouwing met succes afgerond. 220 nieuwe aanstellingen in 2019 en een aanzienlijke stijging van het marktaandeel waaruit blijkt dat Obvion tevens het vertrouwen van het intermediair heeft herwonnen.  

Voor aanvang van de organisatorische verbouwing heeft Van Kemenade als eerste in kaart gebracht wat er nodig is om de komende drie jaar succesvol te kunnen zijn. Op basis daarvan zijn er keuzes gemaakt die binnen het hele bedrijf voelbaar waren. Zo is binnen het leidinggevende kader de focus verlegd naar verbinders met executiekracht. Als gevolg van die keuze is van de 45 leidinggevenden een aanzienlijk deel gewisseld. De nieuwe leidinggevenden zijn uit de organisatie naar boven gehaald en het overige deel is van buitenaf ingestroomd. Samen zijn zij met de organisatie en de strategie aan de slag gegaan.

Waardering

Met deze talent reshuffling binnen het leidinggevende kader verwacht Van Kemenade de komende jaren op verschillende terreinen successen te boeken. De eerste positieve ontwikkelingen tekenen zich al af. Niet alleen intern, ook daarbuiten. Zo wisten in 2019 al 220 nieuwe adviseurs de weg naar Obvion te vinden. De doorlooptijd om nieuwe aanstellingen in te regelen is dit jaar fors verkort. De intentie is om dit van zes weken naar maximaal één week terug te brengen. Ook werden dit jaar volgens plan vijf online organisaties en twee serviceproviders toegevoegd. Met 220 nieuwe adviseurs is het marktbereik dit jaar met 15% toegenomen tot 85%. Na deze groeispurt verschuift de focus naar een verdere verdieping van de relatie met de 2.000 intermediairs waarmee Obvion zakendoet. “We merken dat er vanuit het intermediair meer waardering is voor wat wij doen. Dat zien we ook terug in de productietoename van individuele kantoren en de stijging in NPS. De transformatie is zowel intern als extern voor iedereen duidelijk. Het nieuwgevormde Team Digital houdt zich op dit moment bezig met kanaalsturing en kijkt daarbij ook naar het optimaliseren van de klantreis voor zowel adviseur als consument.

Obvion Woon Hypotheek

In september introduceerde Obvion de Obvion Woon Hypotheek. Met dit product bracht de geldverstrekker de bestaande drie hypotheekproducten (Obvion Hypotheek, Basis Hypotheek en Compact Hypotheek) terug naar één. De Obvion Woon Hypotheek kent vier hypotheekvormen: annuïtair, aflossingsvrij, lineair en SpaarGerust. Het proces rond dit nieuwe product is zodanig gestroomlijnd dat de hypotheekadviseurs via één kanaal hun klanten kunnen voorzien van één duidelijke hypotheek zonder allerlei extra toeters en bellen. De Obvion Woon Hypotheek kent een looptijdrente en energiebesparende maatregelen kunnen tot 106% van de marktwaarde worden meegefinancierd. Het is mogelijk om vergoedingsvrij extra af te lossen uit eigen middelen en er hoeft geen overlijdensrisicoverzekering te worden afgesloten tot en met 100% van de marktwaarde.

Tegen een vergoeding kan het bindend aanbod met 9 maanden verlengd (3 + 9) worden. Houdt het niet een groot risico in om zo rigoureus te snijden in het productaanbod? Van Kemenade: “Een nieuw product op de markt brengen is sowieso spannend en als je daarmee je bestaande productassortiment vervangt is dat nog spannender. Gaan adviseurs er direct mee aan de slag of kijken ze eerst de kat uit de boom? Gelukkig merkten we al snel na de introductie dat de productie een continu stijgende lijn laat zien. Dit jaar komen we uit op een totale hypotheekproductie van circa 3,8 miljard euro, terwijl we in 2018 nog 2,6 miljard deden. We doen dit jaar dus 45% meer met ongeveer hetzelfde aantal medewerkers als vorig jaar. Dat kun je gerust een prestatie van formaat noemen. Volgend jaar gaan we middels doelgroepcampagnes adviseurs aan de hand nemen hoe ze specifieke klantvragen mogelijk ook binnen de Obvion Woon Hypotheek kwijt kunnen. Voor 2020 gaan we uit van een verdere stijging van de totale hypotheekproductie naar 4,2 miljard.”

Looptijdrente

In twee jaar tijd heeft Obvion haar marktaandeel weten te vergroten van 2,3% naar ruim 7% in september van dit jaar. Het intermediair laat daarmee overduidelijk merken dat Obvion met het verandertraject een goede weg is ingeslagen. Op jaarbasis komt het marktaandeel eind dit jaar uit op een kleine 6%, maar ondanks de forse stijging in de afgelopen twee jaar ziet Van Kemenade voldoende potentieel in de markt om verder te groeien. Voor klanten tot en met 15 jaar kunnen wij doorgaans de laagste tarieven in de markt bieden. Door o.a. looptijdrente zijn wij ook interessant voor langere rentevaste periodes. Als adviseurs voor hun klanten de cumulatieve last zouden berekenen over de gehele looptijd van de rentevaste periode, dan zou hij volgens Van Kemenade al snel merken dat een looptijdrente ook voor de langere rentevaste perioden interessant kan zijn. Op dit moment merkt hij op dat hiermee weinig rekening wordt gehouden in het adviesgesprek. “Daar wordt vaak niet verder gekeken dan de lasten in de komende 3 tot 4 jaar. We zullen hierover in het belang van de consument dus nog meer gaan communiceren richting de adviseurs.”

Goede workflow

Elk kwartaal organiseert Obvion medewerkersbijeenkomsten om intern alle neuzen dezelfde kant op te houden. Ook lunchen de leden van de Management Board maandelijks met wisselende groepen Obvionners, die de verschillende afdelingen vertegenwoordigen en bezoeken zij eveneens elke maand een aantal adviseurs in het land om feeling te houden met de dagelijkse adviespraktijk. Dat al deze inspanningen goed uitpakken blijkt wel uit de waardering vanuit medewerkers en adviseurs. Zo geeft de Employee Promoter Score (EPS) de mate van loyaliteit en ambassadeurschap van medewerkers weer. Vanaf het moment dat de veranderplannen van start gingen laat de EPS-score een positieve ontwikkeling zien. In november 2019 scoorde Obvion een EPS van +46. Van Kemenade: “Ondanks het complete veranderingstraject zit iedereen hier op de een of andere manier in een goede flow en scoren we qua EPS hoog op alle domeinen. De verandering is daarmee sneller dan verwacht doorgedrongen tot in de genen van de gehele organisatie. Dat blijkt ook uit de enorme participatie van de meting. Deze is niet anoniem en 83% heeft meegedaan. Je voelt het aan de sfeer en de manier waarop wordt samengewerkt.” De NPS gemeten bij de adviseur laat een duidelijk stijgende trend zien naar ruim +30. “Dat is voor ons een signaal dat we op de goede koers zitten.”

Nieuwe proposities

Obvion bestaat op 1 januari 2020 precies 40 jaar. In 1980 gestart als ABP Hypotheken, prijkt sinds 2002 de naam Obvion in de tuin van het hoofdkantoor in Heerlen. Vanaf 2012 is de geldverstrekker een 100% dochteronderneming van Rabobank. Obvion lanceert naar verwachting in het voorjaar een nieuwe duurzaamheidspropositie. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht voor proposities op het gebied van senioren en buy-to-let.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.