NZa geeft zorgverzekeraars schouderklop

0

In het Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2017/2018 stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vast dat de Nederlandse zorgverzekeraars hun werk in 2017 en de eerste helft van 2018 goed hebben gedaan. De schouderklop geldt voor zowel de wettelijke taken als hun maatschappelijke rol.

In deze jaarlijkse rapportage oordeelt de toezichthouder over de uitvoering van de Zorgverzekeringswet door de zorgverzekeraars. De NZa is tevreden over zowel het uitvoeren van wettelijke taken door zorgverzekeraars als hun maatschappelijke rol.

Wachttijden en vindbaarheid

In het bijzonder is de NZa tevreden over de informatieverstrekking door zorgverzekeraars aan burgers. De informatie die zij aan de telefoon en op de websites verstrekken is volgens de toezichthouder ‘juist en volledig’. De vindbaarheid van deze informatie is nog wel voor verbetering vatbaar. Uit het onderzoek blijkt dat het testpanel in een derde van de gevallen deze informatie niet kan vinden.

Vooral het grote aanbod aan collectieve zorgverzekeringen blijft een lastig punt: de zorgpolissen zijn daardoor moeilijk te vergelijken, stelt de NZa vast. Ook de wachttijden in de zorg blijven een aandachtspunt, al geeft de NZa daarbij aan dat zorgaanbieders en consumentenorganisaties hierbij ook hun steentje moeten bijdragen. Zo zijn in de geestelijke gezondheidszorg de wachttijden niet gedaald en ook in de ambulancezorg en medisch specialistische zorg is er nog ruimte voor verbetering.

Pluspunten

De NZa stelt verder vast dat zorgverzekeraars hun financiële verantwoording voor de verevening al jaren goed op orde hebben en dat ze de wanbetalersregeling goed uitvoeren.

Klachten

De NZa ontving in 2017 in totaal 1.776 meldingen over alle zorgsectoren. Hiervan gingen 550 meldingen over zorgverzekeraars. De meldingen gaan bijvoorbeeld over het berekenen van het eigen risico door verzekeraars. Verzekerden begrijpen niet waarom de rekening zo hoog is en vinden dat ze hierover onduidelijk worden geïnformeerd door de zorgverzekeraar. In het vierde kwartaal gaan bijna alle meldingen over onderwerpen waar mensen mee te maken krijgen tijdens de overstapperiode. Melders geven aan dat ze de polisvoorwaarden niet opgestuurd krijgen als ze hierom vragen. Of ze melden dat hun verzekeraar de polisvoorwaarden of reglementen (nog) niet op de website heeft gezet.

In het eerste kwartaal van 2018 ontving de NZa 431 meldingen ontvangen over alle zorgsectoren. Hiervan gingen er 195 over zorgverzekeraars. Melders geven bijvoorbeeld aan dat er onduidelijkheid is over de vergoeding van een behandeling. Ook melden mensen dat zij lang moeten wachten op zorg.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.