NVHP: ‘Het wordt voor iedereen uitdagend’

0

In een aan de actualiteit aangepast voorwoord, toegevoegd aan het jaarverslag 2019, gaat NVHP-voorzitter Ronald Touwslager in op de nieuwe werkelijkheid waarmee we nu te maken hebben. “Als Erkend Hypothecair Planners hebben we nu de taak om consumenten inzicht te geven in hun nieuwe financiële situatie.”

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners telde op 1 januari van dit jaar 1.146 leden. Elk NVHP-lid heeft met succes deelgenomen aan de Leergang Hypothecaire Planning of daaraan gelijkgestelde opleidingen. De groei van het aantal leden lag iets hoger dan in het jaar ervoor, maar ook het aantal leden dat heeft opgezegd komt iets hoger uit dan in voorgaande jaren.

Leden die het lidmaatschap hebben opgezegd zijn veelal niet meer werkzaam als Hypothecair of Financieel Adviseur. Deels omdat ze na het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd het vak hebben verlaten, maar ook vanwege nieuwe carrièrekeuzes buiten de financiële dienstverlening. Dat het aantal nieuwe leden deze natuurlijke uitstroom toch compenseert, is volgens de NVHP te danken aan de groeiende populariteit van de opleiding Hypothecair Planner die inmiddels door vier opleidingsorganisaties, min of meer permanent, wordt aangeboden.

Aandeel intermediair stijgt

Van de 1.146 leden zijn er 408 werkzaam bij aanbieders, 530 bij intermediairs, 180 bij ketens en 28 bij overige organisaties. Het aandeel leden dat werkzaam is bij intermediairs is vorig jaar licht toegenomen. Het bestuur spreekt de wens uit dat het aandeel vrouwelijke Erkend Hypothecair Planners binnen het ledenbestand in de komende jaren groter wordt. Per peildatum 1 januari 2020 zijn er 260 vrouwelijke leden en 886 mannelijke leden. Daarmee is het percentage mannelijke en vrouwelijk leden hetzelfde gebleven ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde leeftijd van een Erkend Hypothecair Planner is 48 jaar.

Uitdaging voor iedereen

Bij het doornemen van het NVHP-jaarverslag over 2019 wordt het verschil tussen ‘toen’ en ‘nu’ bedroevend duidelijk, schrijft Touwslager. “Een periode die abrupt eindigde met het groeiende inzicht in wat de impact van het coronavirus op onze samenleving zal zijn. Veel van de financiële perspectieven die consumenten vóór de intrede van het coronavirus hadden zijn ingrijpend anders geworden. Als Erkend Hypothecair Planners hebben we nu de taak om consumenten inzicht te geven in hun nieuwe financiële situatie. Wat kan nog wel en wat niet meer? Ook kunnen we ze behoeden voor verkeerde beslissingen die hun financiële onzekerheid en kwetsbaarheid alleen maar groter maken. De komende tijd wordt voor iedereen uitdagend.”

Touwslager zegt toe dat de NVHP zich in de komende periode extra zal inspannen en extra middelen zal vrijmaken om haar leden daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.