NVHP: ‘Duurzamer maken woning moet duurzaam worden geadviseerd’

0

Werkgevers gaan vaker werknemers leningen verstrekken om de verduurzaming van hun woningen te financieren. De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) ondersteunt deze doelstelling, maar pleit voor aanvullende maatregelen om de risico’s van overkreditering te beperken.

Turhan Özgüner (foto), voorzitter van de NVHP: “De sterk gestegen energielasten leiden tot een sterke stijging van de woonlasten. Een groeiend aantal consumenten ervaart hierdoor een ongezonde financiële druk. Uit een publicatie in het Financieele Dagblad van 3 augustus blijkt dat een aantal grotere werkgevers inmiddels bereid zijn hun werknemers tegen gunstige voorwaarden een lening te verstrekken om het mogelijk te maken de woning van deze werknemers versneld energiezuiniger te maken. Wij vinden het een uitstekende ontwikkeling dat langs meerdere kanten zowel huurders als eigenaren van woningen worden geholpen hun woning versneld energiezuiniger te maken.”

Overkreditering

“De Nederlandse wetgever stelt aan de andere kant aan financiële instellingen (terecht) strenge eisen met betrekking tot de voorwaarden waaronder zij aan consumenten hypothecair- of consumptief krediet mogen verstrekken”, zegt Özgüner. “Een belangrijk deel van deze eisen zijn erop gericht te voorkomen dat er kredieten worden verstrekt die voor de consument op termijn niet verantwoord zijn en leiden tot overkreditering, waarvan de lasten op enig moment niet meer gedragen kunnen worden. Bij het introduceren van alternatieve financiering, zoals nu doordat werkgevers aan hun werknemers leningen gaan verstrekken, is het belangrijk het risico van overkreditering te blijven bewaken.”

Aandachtspunten

Özgüner: “De NVHP pleit ervoor, in een reactie op deze ontwikkeling, aandacht te schenken aan de volgende zaken:

  1. Eigenaren van woningen met een hypotheek kunnen nu, veelal binnen hun bestaande hypotheek, zonder extra kosten, een budget opnemen om het energiezuiniger maken van hun woning te financieren. Het voordeel is dat deze lening dan over de volle looptijd van de hypotheek wordt uitgesmeerd.
  2. Bij het verstrekken van leningen is het van belang dat zo veel mogelijk de bestaande leennormen worden toegepast om overkreditering te voorkomen.
  3. Leningen die via andere organisaties dan financiële instellingen worden verstrekt, zouden kunnen overwegen om binnen de geboden faciliteit gebruik kan worden gemaakt van een financieel adviseur opdat de gehele klantsituatie in beeld is. Daarnaast moeten de leningen ook centraal geregistreerd worden, zodat in de toekomst er een goede infrastructuur blijft bestaan om te beoordelen of het aangaan van een bepaalde nieuwe lening wel of niet voor de consument verantwoord is.
  4. Tot slot moet worden gewaakt dat leningen niet leiden tot beperking van de mogelijkheid om van werkgever te wisselen.”

Snel nieuwe randvoorwaarden benoemen

“Het bieden van mogelijkheden aan consumenten om te komen tot versnelling van het verduurzamen van hun woningen moedigen wij aan en heeft onze volledige steun”, zegt Özgüner. “Wij moeten echter wel blijven opletten dat wij niet het ene probleem oplossen en tegelijkertijd een nieuw probleem, namelijk een verhoogd risico van overkreditering, creëren. Ik denk dat het wenselijk is dat de sector samen met de toezichthouders AFM en DNB probeert op zeer korte termijn te komen tot nieuwe randvoorwaarden waaronder deze nieuwe vormen van financiering kunnen plaatsvinden.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.