NL-verzekeraars komen goed door EU-stresstest

0

De Europese toezichthouder voor verzekeraars en pensioenfondsen (EIOPA) heeft de resultaten van de vijfde stresstest onder verzekeraars in de EU vrijgegeven. De impact van het EIOPA-scenario voor deze 2021 stresstest op Nederlandse verzekeraars is voor zowel de solvabiliteit als de liquiditeit beperkt.

Aan de stresstest namen 44 Europese verzekeraars deel, waaronder Aegon, Nationale Nederlanden en Achmea. Aanvullend hebben ook ASR en Athora op nationaal niveau aan de stresstest deelgenomen; deze zitten niet in de EIOPA-cijfers.

COVID-19 scenario

In de stresstest is de gevoeligheid voor een langdurend COVID-19 scenario in een lage rente omgeving onderzocht. In dit scenario is sprake van een significante verlaging van de swaprentes, divergentie in overheidsrentes, toenemende creditspreads en een stevige daling van aandelen-, onroerend goed- en commodity-markten. Het scenario is door EIOPA gecomplementeerd met sectorspecifieke verzekeringstechnische schokken. De EIOPA stresstest kijkt niet naar de kwetsbaarheden als gevolg van de lage rente omgeving op de middellange termijn.

Weerbaar tegen het stressscenario

De uitkomsten van de kapitaalcomponent van de stresstest laten zien dat de gemiddelde activa-over-passiva ratio van de deelnemende verzekeraars zowel voor als na doorrekening van het stressscenario boven de 100% ligt. Dit weerspiegelt de weerbaarheid van de sector voor het voorliggende scenario. Verzekeraars hebben voldoende activa om de verplichtingen aan de polishouders te dekken.

Ook komt naar voren dat de impact van het stressscenario op Nederlandse verzekeraars beperkter is dan het Europese gemiddelde. Dit wordt met name veroorzaakt door de mate waarin Nederlandse verzekeringsgroepen hun renterisico hebben afgedekt, wat leidt tot een waardestijging van de netto rentederivatenpositie. Daarnaast hebben de Lange Termijn Garantiemaatregelen (LTG-maatregelen) en Overgangsmaatregelen (OM) zowel voor Nederlandse als voor Europese verzekeraars een significante schokabsorberende werking.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.