Nieuw NHG-recht op ‘betaling verwachte verlies’

0

Geldverstrekkers kunnen vanaf nu bij NHG gebruikmaken van het recht op een ‘betaling verwachte verlies’. Dat kan voor zowel nieuwe NHG-leningen als NHG-leningen die zijn geoffreerd of waarvoor het bindend aanbod is uitgebracht voor 31 maart.

De introductie van de ‘betaling verwachte verlies’ maakt deel uit van de nieuwe NHG Voorwaarden & Normen 2020-2. Hoewel die pas op1 juni in werking treden is voor het ‘recht op een betaling verwachte verlies’ dus een uitzondering gemaakt. Hiermee wordt voldaan aan de standaardvoorwaarden die worden gesteld aan een garantie, om te kwalificeren als toelaatbare kredietprotectie voor banken (Capital Requirements Regulation; CRR). Naast banken kunnen ook andere geldverstrekkers in aanmerking komen voor een betaling verwachte verlies.

20 maanden wanbetaling

Geldverstrekkers mogen zelf kiezen of zij voor een dossier wel of geen verzoek tot een betaling verwachte verlies indienen. Dit verzoek kan op zijn vroegst worden ingediend op het moment dat al 20 maanden sprake is van een wanbetaling en de woning nog niet is verkocht. Voldoet een dossier aan de NHG-regelgeving, dan zal de stichting het vastgestelde verlies binnen twee maanden betalen aan de geldverstrekker. Voor borgstellingen die gebaseerd zijn op NHG-regelgeving vanaf 1 januari 2014 geldt voor de geldverstrekker een eigen risico van 10%. Voor verliesdeclaraties die gebaseerd zijn op eerdere NHG-regelgeving, geldt dit eigen risico niet. NHG zal een betaling verwachte verlies verrekenen met een betaling onder de borgtocht ter vergoeding van het verlies na verkoop. In de NHG Voorwaarden & Normen 2020-2 staan de exacte regels die op deze regeling van toepassing zijn omschreven.

Overige wijzigingen V&N 2020-2

De volgende wijzigingen treden in werking met ingang van 1 juni 2020 en gelden dus alleen voor leningen waarop een bindend aanbod op of na 1 juni 2020 is uitgebracht:

  • Beperking van de te maken kosten bij oversluiten en aanvullende leningen

Wanneer er een lening aangevraagd wordt bij NHG en er sprake is van een oversluiting of aanvullende lening, dan mogen de totale kosten niet hoger zijn dan de van toepassing zijnde kostengrens. Dit houdt dus bijvoorbeeld in dat de over te sluiten of bestaande leensom samen met de uit te voeren kwaliteitsverbetering niet meer mag bedragen dan de kostengrens.

Hierbij is het wel toegestaan om de aanvullende kosten zoals boeterente en advieskosten buiten deze kostengrens te laten. De klant zal deze dan wel uit eigen middelen moeten voldoen omdat dit niet meegefinancierd kan worden. Hiermee wordt oversluiten nog meer in lijn gebracht met aankopen.

  • Bij oversluiten is de maximale waarde van de woning gelijk aan de gemiddelde koopsom en niet aan de kostengrens

Door een verkeerde terminologie is er tekstueel een verruiming ontstaan op de Voorwaarden & Normen. Hiermee wordt dit hersteld.

  • Boeterente mag niet meegefinancierd worden bij aanvullende lening

NHG kreeg vragen over de mogelijkheden om boeterente of renteherzieningskosten mee te laten financieren bij een aanvullende lening. Dit was al niet toegestaan, maar stond niet expliciet genoeg in de V&N. Dit is nu opgenomen in de V&N 2020-2.

  • Bij het oversluiten van een SVn lening via een aanvullende lening is geen borgtochtprovisie verschuldigd en hoeft er geen LTI toets of LTV toets uitgevoerd te worden

NHG ziet het oversluiten van een SVn Starterslening naar de andere geldverstrekker als een zuivere oversluiting van een lening met NHG naar NHG en hiervoor gelden dezelfde (toets)voorwaarden.

  • Nieuwe opmaak werkgeversverklaring

NHG heeft op verzoek van geldverstrekkers het model voor de werkgeversverklaring aangepast. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen, alleen de opmaak is aangepast. Hierdoor is het makkelijker om de werkgeversverklaring automatisch uit te laten lezen door de verschillende systemen en is minder handmatig werk nodig. Omdat de werkgeversverklaring inhoudelijk niet is aangepast, mag ook deze per direct gebruikt worden.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.